Aphipar

Научен назив:
Aphidius colemani
Општоприфатено име:
Паразитска оса
Категорија на производ:
Natural enemy
Parasitic wasp Aphidius colemani predating on aphids
Play
Play
Се користи за

Се користи за

Кога да користите Aphipar?

Користете Aphipar за биолошка контрола на лисни вошки, главно на:

  • памукова лисни вошка (Aphis gossypii)
  • тутунова лисна вошка (Myzus persicae var. nicotianae)
  • праскова-компирова лисна вошка (Myzus persicae var. persicae)

Aphipar е особено корисен на почетокот на наездите на лисни вошки.

Како функционира

Како функционира

Како функционира Aphipar?

Возрасните женски паразитски оси ги положуваат своите јајца во лисните вошки, предизвикувајќи тие да се надујат и да се стврднат во кожни, сиви/кафеави мумии. Првите возрасни паразитски оси излегуваат низ тркалезен отвор на задниот дел од мумијата приближно 2 недели по воведувањето.

Play
Спецификации на производи

Спецификации на производи

Информациите дадени подолу се само за упатување. Приспособен совет може да се обезбеди ако се достапни информациии за локалните фактори коишто треба да се земат предвид, како културата, климатските услови и нивото на наезда. За правилен пристап, консултирајте се со специјалист на Koppert или со познат дистрибутер на производи Koppert.

Aphipar превентива блага лековитост силна лековитост
<p>Стапка 0.25/m² 1/m² 2/m²
m²/пакување 4.000 1.000 500
Интервал (денови) 7 7 7
Фреквенција - мин. 3x мин. 6x
Забелешки - - -</p>
Упатства за употреба

Упатства за употреба

Примена на Aphipar

  • Распространете го материјалот на перничињата со супстрат или во кутиите за примена (Dibox)
  • Уверете се дека материјалот останал сув и не е преместен од местото на поставување, најмалку неколку дена
  • Искористете ја етикетата што се одлепува за да обележите кога е воведен производот
Play

Најдобри услови за функционирање на Aphipar

Ефикасноста се намалува на температури над 30°C.

Несакани дејства

Пестицидите може да имаат (ин)директни ефекти врз биолошките решенија. Откријте кои пестициди имаат несакани дејства врз овој производ.

Оди до база на податоци за несакани дејства
Ракување со производи

Ракување со производи

Ракување

Биолошките полезни организми имаат многу краток животен век и затоа треба да се воведат кај културата што е поскоро можно по приемот. Ако не направите така може да има негативно влијание врз нивниот квалитет. Во случај да треба да го складирате Aphipar, следете ги упатствата подолу. Koppert B.V. не е одговорен за никаква загуба на квалитет ако производот е складиран подолго и/или под поинакви услови од препорачаните.

  • Складирање по прием: 1-2 дена
  • Температура на складирање: 8-10°C/47-50°F
  • На темно

Се применуваат општите услови на Koppert (Koppert B.V. и/или нејзините поврзани компании). Користете само производи што се дозволени во вашата земја/држава и за вашата култура. Секогаш бидете усогласени со локалните регистрации. Koppert не може да се смета за одговорна за неовластена употреба. Koppert не е одговорна за никаква загуба на квалитет доколку производот е складиран подолго време отколку што е препорачано и/или под несоодветни услови.

Ви треба помош?