Capsanem

Научен назив:
Steinernema carpocapsae
Општоприфатено име:
Ентомопатогени нематоди
Категорија на производ:
Natural enemy
Play
Се користи за

Се користи за

Кога да користите Capsanem?

Користете Capsanem за биолошка контрола на ларви од фамилиите Noctuidae, Pyralidae, Tipulidae (долгоножни комарци), големата борова грдја (Hylobius abietis) и Capnodis tenebrionis. Покрај тоа, ларви на разни други Coleoptera (тврдокрилци) и Orthopthera (на пр. ровец).

Како функционира

Како функционира

Како функционира Capsanem?

По примената, нематодите активно ги бараат своите жртви и влегуваат во нив. Нематодите се хранат со содржината на жртвата, исфрлајќи одредени бактерии од нивниот дигестивен тракт додека го прават тоа. Тие бактерии го претвораат ткивото на домаќинот во производи што нематодите може лесно да ги сварат. Ларвите умираат во рок од неколку дена.

Спецификации на производи

Спецификации на производи

Стандарден Capsanem: 2 вреќички во кутија
Секоја вреќичка содржи 25 милиони нематоди

Голем Capsanem: 2 вреќички во кутија
Секоја вреќичка содржи 250 милиони нематоди

Секоја кутија содржи ентомопатогени нематоди (трета фаза) во гел

Упатства за употреба

Упатства за употреба

Play

Совици

Agrotis spp., Autographa gamma, Chrysodeixis chalcites, Helicoverpa spp., Spodoptera spp.

Стапка на апликација

Минимална количина за апликација

Третирање со вреќичка од 50 милиони

Третирање со вреќичка од 500 милиони

Третирање со вреќичка од 2500 милиони

Фреквенција и Интрвал

Специфичен совет при форлијарна апликација и апликација на почва

Предупредување

1.5 милиони/литар

Попрскајте додека не се потроши и прилагодете ја количината според растението.Високи растенија мин 1250 литри/хектар

Едно пакување се користи за добивање на 33 литри течност за третирање на 260м2

( базирано на 1250 литри/хектар)

Едно пакување се користи за добивање на 330 литри течност за третирање на 2600м2

Едно пакување се користи за добивање на 1650 литри течност за третирање на 1.3 хектари

Повторете 2-3 пати

Во интервал од 3-5 денови

Repeat 2-3 times,

3-5 days apart

Фолијарна апликација се користи за млади ларви

Препорачан совет:За најдобри резултати влажноста на воздухот треба да надмине 75% во неколку часа после третманот

Capsanem може да има влијание на полулацијата на грабливиот инсект Macrolophus pygmaeus.Доколку сте во можност аплицирајте 2 дена после третманот

Ларви од компирова златица

Leptinotarsa decemlineata

Стапка на апликација

Минимална количина за апликација

Третирање со вреќичка од 50 милиони

Третирање со вреќичка од 500 милиони

Третирање со вреќичка од 2500 милиони

Фреквенција и Интрвал

Специфичен совет при форлијарна апликација и апликација на почва

Предупредување
3 милиони/литар

Ниски растенија

500/1250 литри/хектар

Едно пакување се користи за добивање на 16 литри течност за третирање на 128м2

( базирано на 1250 литри/хектар)

Едно пакување се користи за добивање на 166 литри течност за третирање на 1300м2

Едно пакување се користи за добивање на 830 литри течност за третирање на 6700м2

Повторете 2-3 пати

Во интервал од 3-5 денови

Фолијарна апликација се користи за млади ларви

Препорачан совет:За најдобри резултати влажноста на воздухот треба да надмине 75% во неколку часа после третманот

Capsanem може да има влијание на полулацијата на грабливиот инсект Macrolophus pygmaeus.Доколку сте во можност аплицирајте 2 дена после третманот

Cydalima perspectalis

Cydalima perspectalis

Стапка на апликација

Минимална количина за апликација

Третирање со вреќичка од 50 милиони

Третирање со вреќичка од 500 милиони

Третирање со вреќичка од 2500 милиони

Фреквенција и Интрвал

Специфичен совет при форлијарна апликација и апликација на почва

Предупредување

3 милиони нематоди/литар

Ниски растенија 500 до 1250 литри/хектар

Едно пакување се користи за добивање на 16 литри течност за третирање на 128м2

( базирано на 1250 литри/хектар)

Едно пакување се користи за добивање на 166 литри течност за третирање на 1300м2

Едно пакување се користи за добивање на 830 литри течност за третирање на 6700м2

Повторете 2-3 пати

Во интервал од 3-5 денови

Фолијарна апликација се користи за млади ларви

Препорачан совет:За најдобри резултати влажноста на воздухот треба да надмине 75% во неколку часа после третманот

Capsanem може да има влијание на полулацијата на грабливиот инсект Macrolophus pygmaeus.Доколку сте во можност аплицирајте 2 дена после третманот

Ларви од Тута

Tuta absoluta

Стапка на апликација

Минимална количина за апликација

Третирање со вреќичка од 50 милиони

Третирање со вреќичка од 500 милиони

Третирање со вреќичка од 2500 милиони

Специфичен совет при форлијарна апликација и апликација на почва

Фреквенција и Интрвал Предупредување

1.5 милиони нематоди/литар

Попрскајте додека не се потроши и прилагодете ја количината според растението

Се препорачува минимум 1500 литри/хектари за домати во затворен простор

Едно пакување се користи за добивање на 33 литри течност за третирање на 220м2

( базирано на 1500 литри/хектар)

Едно пакување се користи за добивање на 330 литри течност за третирање на 2200м2

Едно пакување се користи за добивање на 1650 литри течност за третирање на 1.1хектари

Повторете 2-3 пати во интервал од 5-7 денови

Препорачан совер за фолијарна апликација

За најдобри резултати влажноста на воздухот треба да надмине 75% и температурата повисока од 19 степени во неколку часа после третманот

Capsanem може да има влијание на полулацијата на грабливиот инсект Macrolophus pygmaeus.Доколку сте во можност аплицирајте 2 дена после третманот

Cranberry girdler (larvae)

Crambus hortuellus

Стапка на апликација

Минимална количина за апликација

Третирање со вреќичка од 50 милиони

Третирање со вреќичка од 500 милиони

Третирање со вреќичка од 2500 милиони

Фреквенција и Интрвал

Специфичен совет при форлијарна апликација и апликација на почва

Предупредување

5 билиони нематоди/хектар

Мин.1000 литри/хектар

100 м2

1000 м2

5000м2 (0.5 хектари)

Повторете доколку е потребно после 7 дена

Аплицирајте после 2 недели од појавата на жариштето од возрасен штетник

Предаторска стеница Nesidiocorus

Nesidiocoris tenuis

Стапка на апликација

Минимална количина за апликација

Третирање со вреќичка од 50 милиони

Третирање со вреќичка од 500 милиони

Третирање со вреќичка од 2500 милиони

Фреквенција и Интрвал

Специфичен совет при форлијарна апликација и апликација на почва

Предупредување

3-5 милиони нематоди/литар

Попрскајте додека не се потроши и прилагодете ја количината според растението

Ако се работи за горниот дел на растението,аплицирајте максимум 600 литри/хектар

Во тој случај не ја аплицирате целата количина

Едно пакување се користи за добивање на 10-16 литри течност за третирање на 167-267м2

( базирано на 600 литри/хектар)

Едно пакување се користи за добивање на 100-166 литри течност за третирање на 1670-2670м2

Едно пакување се користи за добивање на 500-830 литри течност за третирање на 8300м2

Доколку е потребно,повторете после 5-7 дена

Фолијарна апликација се користи за млади ларви

Препорачан совет:За најдобри резултати влажноста на воздухот треба да надмине 75% во неколку часа после третманот

Во случај на појава на грабливиот инсект,аплицирајте само на врвот на растението(првите 30 сантиметри)користејќи горни млазници

Sycamore lace bugs

Corythucha ciliata

Стапка на апликација

Минимална количина за апликација

Третирање со вреќичка од 50 милиони

Третирање со вреќичка од 500 милиони

Третирање со вреќичка од 2500 милиони

Фреквенција и Интрвал

Специфичен совет при форлијарна апликација и апликација на почва

Предупредување

7 милиони нематоди/литар

5-15 литри по стебло- во просек 10 литри

Едно пакување се користи за добивање на 7 литри течност за третирање на 1 стебло

Едно пакување се користи за

добивање на 70 литри течност за третирање на 5-14 стебла

Едно пакување се користи за добивање на 350 литри течност за третирање на 23-70 стебла

Две апликации во текот на пролет и лето

фолијарна апликација на листот да биде попрскана додека количината не се потроши

Користете компатабилен третман.Аплицирајте ја количината во текот на вечерта или во ноќ каде просечната температура на воздухот е поголема од 19 степени

Во случај на појава на грабливиот инсект Macrolophus pygmaeus,аплицирајте само на врвот на растението(првите 30 сантиметри)користејќи горни млазници

Жилогриз

Capnodis tenebrionis

Стапка на апликација

Минимална количина за апликација

Третирање со вреќичка од 50 милиони

Третирање со вреќичка од 500 милиони

Третирање со вреќичка од 2500 милиони

Фреквенција и Интрвал

Специфичен совет при форлијарна апликација и апликација на почва

Предупредување

1-3 милиони нематоди по стебло

5-15 литри по стебло

Нанесето го во радиус од 1 m околу стеблото на дрвото

1 вреќичка за 16-50 стебла

1 вреќичка за 166-500 стебла

1 вреќичка за 833-2500 стебла

1-2 третмани во пролет и 1-2 третмани на есен

Нанесете на влажна почва и потоа користе на наводнување.Алтернативно,прскајте во текот на дождливи денови

Типулида

Tipula spp.

Стапка на апликација

Минимална количина за апликација

Третирање со вреќичка од 50 милиони

Третирање со вреќичка од 500 милиони

Третирање со вреќичка од 2500 милиони

Фреквенција и Интрвал

Специфичен совет при форлијарна апликација и апликација на почва

Предупредување

250.000 нематоди/м2

500-1000 литри/хектар

200 м2

2000 м2

1 хектар

2 апликации систематски

7 дена посебно во пролет и есен

Shore flies larvae

Scatella spp.

Стапка на апликација

Минимална количина за апликација

Третирање со вреќичка од 50 милиони

Третирање со вреќичка од 500 милиони

Третирање со вреќичка од 2500 милиони

Фреквенција и Интрвал

Специфичен совет при форлијарна апликација и апликација на почва

Предупредување

500.000 нематоди/м2

200 литри/100м2 2000 литри/хектар

100 м2

1000 м2

5000 м2 (0.5 хектар)

Аплицирајте 2-3 пати во интервал од 7 дена посебно

Aпликација на почва.Се препорачува пред и после наводнувањето

Гасеница на пипер

Duponchelia fovealis

Стапка на апликација

Минимална количина за апликација

Третирање со вреќичка од 50 милиони

Третирање со вреќичка од 500 милиони

Третирање со вреќичка од 2500 милиони

Фреквенција и Интрвал

Специфичен совет при форлијарна апликација и апликација на почва

Предупредување

500,000 нематоди/м2

200 литри/ 100 м2 2000 литри/хектар

100 м2

1000 м2

5000 м2 (0.5 хектар)

Аплицирајте 2-3 пати,во интервал од 7 дена посебно

Aпликација на почва.Се препорачува пред и после наводнувањето

Најдобри услови за функционирање на Capsanem

  • Почвата мора да биде влажна
  • Температура на почвата помеѓу 14 и 33°C
  • Нематодите се чувствителни на ултравиолетова светлина (UV): не користете ги на директна сончева светлина
  • Примената на надземните делови од растенијата треба да се врши само навечер за да се минимизира влијанието на UV светлината и да се максимизира достапноста на влага за нематодите

Capsanem е компатибилен со многу производи за заштита на културите.Проверете ја апликацијата за несакани ефекти на Koppert side effects app за компатибилни производи,или контактирајте го вашиот локален преставник за совет.Како општо правило за мешање на резервоарот, секогаш додавајте ги нематодите во целосно исполнет резервоар што содржи компатибилен производ.

Преземања

Преземања

Се применуваат општите услови на Koppert (Koppert B.V. и/или нејзините поврзани компании). Користете само производи што се дозволени во вашата земја/држава и за вашата култура. Секогаш бидете усогласени со локалните регистрации. Koppert не може да се смета за одговорна за неовластена употреба. Koppert не е одговорна за никаква загуба на квалитет доколку производот е складиран подолго време отколку што е препорачано и/или под несоодветни услови.

Ви треба помош?