Deltatrap

Тип:
Pheromone trap
Општоприфатено име:
Феромонската стапица да се користи во комбинација со феромон Pherodis
Категорија на производ:
Monitoring
Play
Се користи за

Се користи за

Кога да користите Deltatrap?

За следење пеперутки/молци или машки, крилести брашнести вошки во или надвор од пластеникот.

Како функционира

Како функционира

Како функционира Deltatrap?

Deltatrap е феромонска стапица што треба да се користи во комбинација со феромонска капсула Pherodis Феромонската капсула испушта полов феромон за конкретен вид за да ги привлече возрасните мажјаци на штетникот кој што е целен, во стапицата. Штом ќе влезат во стапицата, тие се лепат на лепливата плочка и лесно се забележуваат, пребројуваат и идентификуваат.

Спецификации на производи

Спецификации на производи

1 делта стапица со јазиче за повлекување и 1 леплива влошка

Да се нарача одделно:
Кесички со 4 капсули феромон со полов феромон за конкретни видови (видете го текстот на кесичката)

Упатства за употреба

Упатства за употреба

Примена на Deltatrap

Како да ја склопите стапицата:

  • преклопете ја делта стапицата во триаголник.
  • Поставете леплива стапица на дното на стапицата, со лепливата површина свртена нагоре.
  • Преклопете ги двата раба на основата на триаголникот кон внатре.
  • Закачете ја стапицата на соодветното место.

Како да ја поставите стапицата:

  • подгответе го посакуваниот број на стапици со феромон како што е опишано во „Склопување“.
  • Закачете ги стапиците на 10 cm над културата на место каде што може лесно да се проверат (пр. по централната патека).
  • Распределете ги стапиците колку што е можно порамномерно во просторот за да се избегне меѓусебно попречување.
Play

Дозирање

Информациите дадени подолу главно служат за пример. Персонализиран совет бара детални информации за локалните фактори, како што се самата култура, климатските услови и нивото на наезда. За да осигурите правилен пристап, консултирајте специјалист на Koppert или признаен дистрибутер на производи Koppert.

Дозирање:

  • користете две или четири стапици по хектар за секој очекуван тип на пеперутка/молец
  • користете една стапица за 500 - 1000 m² за брашнеста вошка

Најдобри услови за функционирање на Deltatrap

Картонската кутија со делта стапици не побарува некакви посебни услови

Ракување со производи

Ракување со производи

Ракување

Картонската кутија со делта стапици не побарува посебни услови за складирање Запишете го серискиот број на стапицата и феромонот што го содржи на надворешната површина на триаголникот. Измијте ги рацете пред поставување стапици за различни видови на пеперутки или молци.

Се применуваат општите услови на Koppert (Koppert B.V. и/или нејзините поврзани компании). Користете само производи што се дозволени во вашата земја/држава и за вашата култура. Секогаш бидете усогласени со локалните регистрации. Koppert не може да се смета за одговорна за неовластена употреба. Koppert не е одговорна за никаква загуба на квалитет доколку производот е складиран подолго време отколку што е препорачано и/или под несоодветни услови.

Ви треба помош?