Ervipar

Научен назив:
Aphidius ervi
Општоприфатено име:
Паразитска оса
Категорија на производ:
Natural enemy
Play
Се користи за

Се користи за

Кога да користите Ervipar?

Користете Ervipar за биолошка контрола на лисната вошка на компирот (Macrosiphum euphorbiae) и кај оранжериската лисна вошка на компир (Aulacorthum solani). Ervipar исто така паразитира и на тутуновите лисни вошки (Myzus persicae var. nicotianae). Користете Ervipar кога за прв пат ќе се забележат наезди на лисни вошки, при најрани знаци на присуство на штетникот.

Како функционира

Како функционира

Како функционира Ervipar?

Возрасни женски паразитски оси паразитираат на лисните вошки. Паразитираните лисни вошки отекуваат и се претвораат во кожести, сиви или кафеави мумии. Првите возрасни паразити излегуваат низ тркалезен отвор на задниот дел од мумијата приближно 2 недели по паразитирањето.

Спецификации на производи

Спецификации на производи

Дозирање 0,25/m² 0.5/m² 2/m²

м2/единица 2000 1000 250

Интервал (денови) 7 7 7

Фреквенција - 1 континуирано 1 континуирано

Забелешки - - -

Упатства за употреба

Упатства за употреба

Примена на Ervipar

  • Распространете материјал на парчиња стаклена волна или во кутиите за примена (Dibox)
  • Уверете се дека материјалот останал сув и не е преместен од местото за воведување, најмалку неколку дена
  • Искористете ја етикетата што се одлепува за да обележите кога е воведен производот
Play

Најдобри услови за функционирање на Ervipar

Ervipar не е активен на температури над 30°C

Несакани дејства

Пестицидите може да имаат (ин)директни ефекти врз биолошките решенија. Откријте кои пестициди имаат несакани дејства врз овој производ.

Оди до база на податоци за несакани дејства
Ракување со производи

Ракување со производи

Ракување

Биолошките полезни организми имаат многу краток животен век и затоа треба да се воведат кај културата што е поскоро можно по приемот. Ако не направите така може да има негативно влијание врз нивниот квалитет. Во случај да треба да го складирате Ervipar, следете ги упатствата подолу. Koppert B.V. не е одговорен за никаква загуба на квалитет ако производот е складиран за подолго и/или под поинакви услови од препорачаните.

  • Складирање по прием: 1-2 дена
  • Температура на складирање: 8-10°C/47-50°F
  • На темно

Се применуваат општите услови на Koppert (Koppert B.V. и/или нејзините поврзани компании). Користете само производи што се дозволени во вашата земја/држава и за вашата култура. Секогаш бидете усогласени со локалните регистрации. Koppert не може да се смета за одговорна за неовластена употреба. Koppert не е одговорна за никаква загуба на квалитет доколку производот е складиран подолго време отколку што е препорачано и/или под несоодветни услови.

Ви треба помош?