Fortafol

Активна состојка:
Fulvic acid in herbal extract
Општоприфатено име:
Биостимуланс на основа на хуминска и фулвинска киселина растворлив во вода
Категорија на производ:
Biostimulant
Fortafol-D_5ltr-bewerkt.jpg
Play
Play
Се користи за

Се користи за

Кога да користите Fortafol?

Користете Fortafol во раните фази на растот на растението и пред/за време на состојби на абиотски стрес.

Како функционира

Како функционира

Како функционира Fortafol?

Фулвинските киселини во Fortafol ја зголемуваат пропустливоста на клеточните мембрани. Ова доведува до подобар пренос на хранливи материи до деловите на растението каде што се потребни. Растението исто така апсорбира хранливи материи подобро и ги користи достапните хранливи материи поефикасно. Ова го доведува фотосинтетскиот циклус на повисоко ниво и резултира со подобар раст.

Спецификации на производи

Спецификации на производи

Fortafol се продава во шишиња од 1 литар и 5 литри и е достапен во формулација за наводнување (Fortafol-D) и формулација за прскање (Fortafol-S)

Упатства за употреба

Упатства за употреба

Примена на Fortafol

Подготовка на растворот за прскање:

  • протресете го шишето или садот пред употребата.
  • Додајте го точното количество на Fortafol во растворот за прскање.
  • Темелно промешајте.
  • Веднаш испрскајте.

Важни упатства за корисникот во врска со примената на Fortafol-D преку системи за наводнување:

  • Уверете се дека Fortafol-D не останува во системот за наводнување во текот на ноќта туку целосно истекува во супстратот.
  • Редовно користете средство за дезинфекција да го одржувате системот за наводнување чист, но не користете Fortafol-D во исто време со средството за дезинфекција.
Play

Дозирање

Информациите дадени подолу главно служат за пример. Персонализиран совет бара детални информации за локалните фактори, како што се самата култура, климатските услови и нивото на наезда. За да осигурите правилен пристап, консултирајте специјалист на Koppert или признаен дистрибутер на производи Koppert.

Дозирање на Fortafol-D:

неоргански (инертни) супстрати (стаклена волна/перлит): млади растенија: 0,5-1 литар/ha; одгледувана култура: 1-2 литри/ha
органски супстрати: млади растенија: 0,5-1 l/ha; одгледувана култура: 1-3 литри/ha
Повторете го третманот по 7-14 дена.

Дозирање на Fortafol-S:
0,1% (100 ml на 100 литри вода)

Најдобри услови за функционирање на Fortafol

  • pH на растворот треба да биде помеѓу pH 5-7.
  • Младите растенија може да бидат чувствителни. Тестирајте ја чувствителноста на растенијата прво на неколку растенија, пред целосното третирање на посевот.
  • Не мешајте го Fortafol со производи кои содржат калциум и избегнувајте мешање на производот со пестициди. Зголемено внесување на овие компоненти може да предизвика штета кај растенијата.
Ракување со производи

Ракување со производи

Ракување

Koppert B.V. не е одговорен за никаква загуба на квалитет ако производот е складиран подолго од препорачаното и/или под несоодветни услови.

Упатства за складирање:
неотворен производ може да се чува на ладно, темно место (5-20 ºC).

Се применуваат општите услови на Koppert (Koppert B.V. и/или нејзините поврзани компании). Користете само производи што се дозволени во вашата земја/држава и за вашата култура. Секогаш бидете усогласени со локалните регистрации. Koppert не може да се смета за одговорна за неовластена употреба. Koppert не е одговорна за никаква загуба на квалитет доколку производот е складиран подолго време отколку што е препорачано и/или под несоодветни услови.

Ви треба помош?