Horiver Dry

Активна состојка:
Sticky trap with dry glue
Тип:
Лепливи стапици
Категорија на производ:
Monitoring
Horiver_Dry-1.jpg
Се користи за

Се користи за

Кога да користите Horiver Dry?

Користете Horiver Dry за да ги следите и фаќате возрасните лисни вошки, лисни минери, белокрилки, трипси и сциаридни муви

За разлика од Horiver или Horiver Wet, лепилото на Horiver Dry не се префрла на рацете. Лепилото е покриено со хартија обложена со силикон која се отстранува откако ќе се постави стапицата. Хартијата е перфорирана за да може да се отстранува по делови ако е тоа потребно за процесот на следење. Лепилото на овие стапици главно не е активно толку долго како лепилото на Horiver или Horiver Wet затоа што многу полесно се заситува со инсекти или прашина и смет.

Како функционира

Како функционира

Како функционира Horiver Dry?

Лепливите стапици на двете страни се намачкани со силен лепак за фаќање на инсекти. Horiver Dry е достапен во различни бои, бидејќи различни штетници ги привлекуваат различни бои. Силниот лепак осигурува дека штетните инсекти ќе се залепат на стапицата.

Спецификации на производи

Спецификации на производи

Достапно во различни бои и големини.

Упатства за употреба

Упатства за употреба

Примена на Horiver Dry

Упатства за употреба:

  • кога станува збор за високи култури како што се краставицата, доматот и пиперката, поставете ги стапиците веднаш над врвот на растението и подигнувајте ги како што растението расте;
  • кога се работи за култури со слаба разгранетост, поддржувајте ги стапиците со стапови или држачи со жица и поставувајте ги максимално 30 см над културата;
  • стапиците мора да се ставаат на места каде ризикот од наезда на штетници е висок, на пример, на врати, агли на таван и странични отвори за вентилација.

Дозирање

Кога се работи за цели на следење, препорачаната стапка е пет стапици на 1 000 m². Доколку стапиците мора да придонесуваат за биолошката контрола на штетниците во таканаречени жаришта (т.е. масовно фаќање), користете најмалку една стапица на 20 m² или најмногу една стапица на 2 m². И мали и поголеми стапици може да се користат за оваа цел.

Ракување со производи

Ракување со производи

Ракување

Koppert B.V. не е одговорен за никаква загуба на квалитет ако производот е складиран подолго од препорачаното и/или под несоодветни услови.

Се применуваат општите услови на Koppert (Koppert B.V. и/или нејзините поврзани компании). Користете само производи што се дозволени во вашата земја/држава и за вашата култура. Секогаш бидете усогласени со локалните регистрации. Koppert не може да се смета за одговорна за неовластена употреба. Koppert не е одговорна за никаква загуба на квалитет доколку производот е складиран подолго време отколку што е препорачано и/или под несоодветни услови.

Ви треба помош?