Horiver Wet

Тип:
Sticky trap with wet glue
Тип:
Лепливи стапици
Категорија на производ:
Monitoring
Horiver_Wet-3.jpg
Се користи за

Се користи за

Кога да користите Horiver Wet?

Користете Horiver Wet да ги следите и фаќате возрасните лисни вошки, лисни минери, белокрилки, трипси и сциаридни муви.

Како функционира

Како функционира

Како функционира Horiver Wet?

Лепливите стапици на двете страни се намачкани со силен лепак за фаќање на инсекти. Horiver Wet е достапен во различни бои бидејќи различни штетни инсекти ги привлекуваат различни бои. Лепакот осигурува дека штетните инсекти ќе се залепат на стапицата.

Спецификации на производи

Спецификации на производи

Available colours and sizes

  • Yellow: 10x20 cm; 10x25 cm; 20x25 cm; 20x40 cm
  • Blue: 10x20 cm; 10x25 cm; 20x40 cm
  • Black: 20x40 cm
  • Red: 10x25 cm; 20x25 cm
  • White: 10x20 cm; 20x40 cm
  • Green: 10x25 cm; 20x40 cm
Упатства за употреба

Упатства за употреба

Примена на Horiver Wet

Упатства за употреба:

  • кога станува збор за високи култури како што се краставицата, доматот и пиперката, поставете ги стапиците веднаш над врвот на растението и подигнувајте ги како што растението расте;
  • кога се работи за култури со слаба разгранетост, поддржувајте ги стапиците со стапови или држачи на жица и поставувајте ги максимално 30 см над културата;
  • стапиците мора да се ставаат на места каде ризикот од наезда на штетници е висок, на пример, на врати, агли на таван и странични отвори за вентилација.

Дозирање

Кога се работи за цели на следење, препорачаната стапка е пет стапици на 1 000 m². Доколку стапиците мора да придонесуваат за биолошката контрола на штетниците во таканаречени жаришта (т.е. масовно фаќање), користете најмалку една стапица на 20 m² или најмногу една стапица на 2 m². И мали и поголеми стапици може да се користат за оваа цел.

Ракување со производи

Ракување со производи

Ракување

Koppert B.V. не е одговорен за никаква загуба на квалитет ако производот е складиран подолго од препорачаното и/или под несоодветни услови.

Се применуваат општите услови на Koppert (Koppert B.V. и/или нејзините поврзани компании). Користете само производи што се дозволени во вашата земја/држава и за вашата култура. Секогаш бидете усогласени со локалните регистрации. Koppert не може да се смета за одговорна за неовластена употреба. Koppert не е одговорна за никаква загуба на квалитет доколку производот е складиран подолго време отколку што е препорачано и/или под несоодветни услови.

Ви треба помош?