Fragaria × ananassa

Јагода

За

Таканаречената градинарска јагода или Fragaria x ananassa, во денешно време нашироко се одгледува поради нејзиниот вкусен плод. Конкретните сорти на јагода се добропознати хибридни сорти на родот Fragaria (заеднички именувани како јагоди).

Технички зборувајќи, јагодата е таканаречено агрегатно додатно овошје. Ова значи дека месестиот, јадлив дел на овошјето не се развива од овулата на растението туку од садот кој ги држи овулите. Таканаречените „семиња“ (ахении) што се видливи на лушпата на јагодата, се всушност овулите на цветот со семето внатре.