Prunus

Слива

За

Сливата е овошје што припаѓа на подродот Prunus како и на родот Prunus. Ова овошје има многу видови, а таксономистите не може да се согласат колку точно видови има. Во зависност од тоа кого прашувате, моментално постојат од 19 до 40 различни видови сливи. Сепак, само два вида, хексаплоидната Европска слива (Prunus domestica) и диплоидната Јапонска слива (Prunus salicina и хибриди), имаат значајна, комерцијална улога.

Сливата е коскесто овошје па нејзиното цврсто и сочно месо содржи една, тврда семка. Сливата обично не е премногу голема (помеѓу 1-3 инчи во дијаметар) и нејзината форма е сферична или овална. Лушпата на сливата е мека со слој на природен восок.