Solanum melongena

Модар патлиџан

За

Модар патлиџан (Solanum melongena) е посебен вид на зрнец и нашироко се произведува поради неговиот вкусен плод. Во Северна Америка и Австралија плодот се нарекува црн патлиџан, а во Јужна Афика и Југоисточна Азија е познат како син патлиџан.

Модриот патлиџан е член на родот Solanum па според тоа е во сродство со доматот и компирот. Ботанички зборувајќи, сепак, модриот патлиџан се класифицира како бобинка. Плодот содржи многу мали и меки семки. Овие семки имаат малку горчлив вкус, бидејќи содржат никотиноидни алкалоиди, исто како тутунот.