Печурка

Печурка

Печурка, или габа, е месестото, плодно тело што содржи спороносни структури, обично произведена над земја на почва или на свој извор на храна.

Јадливите печурки се месести и јадливи плодни тела на неколку сорти на макрогаби (габи што имаат плодни структури што се доволно големи да се забележат со голо око). Тие може да се појават под земја (хипогејни) или над земја (епигејни) каде што може да се собираат со рака. Јадливоста може да се дефинира според критериуми што вклучуваат отсуство на отровни ефекти врз луѓе и посакуван вкус и арома.

Најмногу од печурките што се продаваат во супермаркети се комерцијално одгледувани на фарми за печурки. Најпопуларната од нив, Agaricus bisporus (шампињони), се смета за безбедна за јадење за најмногу од луѓето, бидејќи се одгледува во контролирани, стерилизирани средини. Неколку сорти на A. bisporus се одгледуваат комерцијално, вклучувајќи бели, кримини и портобело. Многу други видови на печурки исто така се комерцијално достапни бидејќи одгледувачите бараат нови и единствени вкусови за пазарот.

Што може да направиме за Печурка