Корнишон

За

Закиселената краставица (вообичаено наречена “краставичка“ во Соединетите Американски Држави и Канада или генерички „корнишон“ во Обединетото Кралство, Ирска и Австралија) всушност е обична краставица што е закиселена во оцет, солило или некој друг раствор. Потоа се остава да ферментира одреден временски период. Ферментацијата настанува со ставање на краставичките во кисел раствор или со користење на лакто-ферментација за да се закиселат.