Allium cepa L.

Кромид

За

Кромидот (Allium cepa L.), исто така наречен главичест кромид или обичен кромид, е зеленчук. Овој вид е најшироко произведуваниот вид на родот Allium. Растението кромид обично е двегодишно или повеќегодишно растение. Сепак кога се одгледува, растението најчесто се одгледува како едногодишно и се собира на крајот на неговата прва производствена реколта.

Кромидот е популарен и затоа се одгледува и користи за готвење насекаде низ светот. Неговото месо лути при сечење, бидејќи содржи одредени хемиски елементи кои ги иритираат очите.