Minusa

Научен назив:
Dacnusa sibirica
Општоприфатено име:
Паразитска оса
Категорија на производ:
Natural enemy
Play
Се користи за

Се користи за

Кога да користите Minusa?

Користете Minusa за биолошка контрола на ларвата на лисниот минер. Minusa напаѓа во сите ларвени стадиуми, но особено во првиот и вториот ларвен стадиум.

Како функционира

Како функционира

Како функционира Minusa?

Возрасните женски паразитски оси на Dacnusa sibirica ги полагаат нивните јајца во внатрешноста на ларвата на лисниот минер. Паразитските оси се развиваат во внатрешноста на куклата на лисниот минер. Возрасни оси ќе излезат од куклата.

Спецификации на производи

Спецификации на производи

Информациите дадени подолу се само за упатување. Приспособен совет може да се обезбеди ако се достапни информациии за локалните фактори коишто треба да се земат предвид, како културата, климатските услови и нивото на наезда. За правилен пристап, консултирајте се со специјалист на Koppert или со познат дистрибутер на производи Koppert.

Minusa превентива блага лековитост силна лековитост
<p>Дозирање - 0,25 - 0,5 /m2 -
м2/единица - 2000  
Интервал (денови) - 7 -
Фреквенција - мин. 3x -
Забелешки - Ако 1 ларва/10 растенија тогаш користете Miglyphus </p>  
Упатства за употреба

Упатства за употреба

Примена на Minusa

Ослободете ги паразитските оси помеѓу листовите наутро или навечер.

Play

Најдобри услови за функционирање на Minusa

Minusa се препорачува при мала популација од лисни минери. Бидејќи Minusa е активна дури и во постудениот период од годината, почнете да ја користите на почетокот на сезоната. Кога температурата се зголемува Minusa може да се поддржи од Miglyphus.

Несакани дејства

Пестицидите може да имаат (ин)директни ефекти врз биолошките решенија. Откријте кои пестициди имаат несакани дејства врз овој производ.

Оди до база на податоци за несакани дејства
Ракување со производи

Ракување со производи

Ракување

Биолошките полезни организми имаат многу краток животен век и затоа треба да се воведат кај културата што е поскоро можно по приемот. Ако не направите така може да има негативно влијание врз нивниот квалитет. Во случај да треба да го складирате Minusa, следете ги упатствата подолу. Koppert B.V. не е одговорен за никаква загуба на квалитет ако производот е складиран за подолго и/или под поинакви услови од препорачаните.

  • Складирање по прием: 1-2 дена
  • Температура на складирање: 8-10°C/47-50°F
  • Исправени шишиња
  • На темно

Се применуваат општите услови на Koppert (Koppert B.V. и/или нејзините поврзани компании). Користете само производи што се дозволени во вашата земја/држава и за вашата култура. Секогаш бидете усогласени со локалните регистрации. Koppert не може да се смета за одговорна за неовластена употреба. Koppert не е одговорна за никаква загуба на квалитет доколку производот е складиран подолго време отколку што е препорачано и/или под несоодветни услови.

Ви треба помош?