Mirical-N

Научен назив:
Macrolophus pygmaeus
Општоприфатено име:
Граблив инсект
Категорија на производ:
Natural enemy
Play
Play
Се користи за

Се користи за

Кога да користите Mirical-N?

Бидејќи нимфите на Macrolophus се помалку подвижни од возрасните Macrolophus, Mirical-N може да се користи за биолошка контрола на штетници во жариште.

Воведете Macrolophus на почетокот на сезоната на одгледување, бидејќи на популацијата на грабливиот инсект ѝ е потребно време да се формира и развие. По неколку месеци, во голема мерка зависејќи од климатските услови и достапноста на храна, густината на Macrolophus треба да биде доволно голема за контрола на штетниците

Како функционира

Како функционира

Како функционира Mirical-N?

Возрасните грабливи инсекти и нимфи активно ги бараат своите жртви и ги консумираат. Во случај на јајца на белокрилка, ларви или кукли само кожата останува во својата првобитна форма.

Play
Спецификации на производи

Спецификации на производи

Информациите дадени подолу се само за упатување. Приспособен совет може да се обезбеди ако се достапни информациии за локалните фактори коишто треба да се земат предвид, како културата, климатските услови и нивото на наезда. За правилен пристап, консултирајте се со специјалист на Koppert или со познат дистрибутер на производи Koppert.

Mirical-N превентива блага лековитост силна лековитост
<p>Стапка - 10/m² 50/m²
m²/пакување - 50 10
Интервал (денови) - 14 14
Фреквенција - 2x 2x
Забелешки - - -</p>
Упатства за употреба

Упатства за употреба

Најдобри услови за функционирање на Mirical-N

Оптимални температури за Mirical се над 20°C, пониските температури значително го намалуваат развојот на Macrolophus pygmaeus.

Play

Несакани дејства

Пестицидите може да имаат (ин)директни ефекти врз биолошките решенија. Откријте кои пестициди имаат несакани дејства врз овој производ.

Оди до база на податоци за несакани дејства
Ракување со производи

Ракување со производи

Ракување

Биолошките полезни организми имаат многу краток животен век и затоа треба да се воведат кај културата што е поскоро можно по приемот. Ако не направите така може да има негативно влијание врз нивниот квалитет. Во случај да треба да го складирате Mirical-N, следете ги упатствата подолу. Koppert B.V. не е одговорен за никаква загуба на квалитет ако производот е складиран за подолго и/или под поинакви услови од препорачаните.

  • Складирање по прием: 1-2 дена
  • Температура на складирање: 8-10°C/47-50°F
  • На темно (шишето хоризонтално)

Се применуваат општите услови на Koppert (Koppert B.V. и/или нејзините поврзани компании). Користете само производи што се дозволени во вашата земја/држава и за вашата култура. Секогаш бидете усогласени со локалните регистрации. Koppert не може да се смета за одговорна за неовластена употреба. Koppert не е одговорна за никаква загуба на квалитет доколку производот е складиран подолго време отколку што е препорачано и/или под несоодветни услови.

Ви треба помош?