Средство за привлекување овошна мушичка

Активна состојка:
Mixture of sugars, vinegar and soap
Тип:
Супстанција за привлекување овошни мушички
Категорија на производ:
Monitoring
Play
Се користи за

Се користи за

Кога да користите средство за привлекување овошни мушички?

Користете го средството за привлекување овошни мушички за следење и фаќање на Drosophila suzukii и други видови во различни овошни култури.

Како функционира

Како функционира

Како функционира средството за привлекување овошни мушички?

Мувите се привлечени од супстанцијата што привлекува и влегуваат во стапицата. Штом ќе влезат внатре, не можат да избегаат. Штом ќе застанат на супстанцијата за привлекување, тие се залепуваат и се дават.

Спецификации на производи

Спецификации на производи

Пластичен сад со 5 литри средство за привлекување. Стапицата Drosasan треба да се нарача издвоено.

Упатства за употреба

Упатства за употреба

Примена на средство за привлекување овошни мушички

  • Наполнете ја стапицата со 200 ml средство за привлекување овошна мушичка.
  • Закачете ја стапицата на гранка или стап со користење на приложената метална кука.
  • Закачете ги стапиците кога температурата е над 10 °C и дрвјата/грмушките почнуваат да создаваат плод. Најефикасно место за закачување на стапиците е во сенката по страните на парцелата, на меѓата и на културата. Ако растенијата не се многу високи, уверете се дека стапиците висат најмалку еден метар над земјата. Кога се работи за повисоки растенија, стапиците може да бидат закачени на растенијата.
  • Штом супстанцијата што привлекува во стапицата привлекла премногу муви или испарила, стапиците мора повторно да се наполнат.
  • Имајте предвид дека стапиците ќе фаќаат помалку Drosophila suzukii кога плодот ќе почне да зрее.
Play

Информациите дадени подолу се само за упатување. Приспособен совет може да се обезбеди ако се достапни информациии за локалните фактори коишто треба да се земат предвид, како културата, климатските услови и нивото на наезда. За правилен пристап, консултирајте се со специјалист на Koppert или со познат дистрибутер на производи Koppert.

Средство за привлекување овошна мушичка превентива блага лековитост силна лековитост
<p>стапици 1-2 7-10 20
m²/единица 1000 1000 1000
интервал (денови) - - -
фреквенција - - -
забелешки     кога е видливо оштетувањето на плодот</p>

Најдобри услови за функционирање на средството за привлекување овошни мушички

Најдобар период за употреба на средство за привлекување овошни мушички е пред плодот да започне да зрее.

Ракување со производи

Ракување со производи

Ракување

Во случај да треба да го складирате средството за привлекување овошни мушички, следете ги упатствата подолу. Koppert B.V. не е одговорен за никаква загуба на квалитет ако производот е складиран подолго од препорачаното и/или под несоодветни услови.

Упатства за складирање:

  • Рок на траење: погледнете го пакувањето за датумот на истек на рокот
  • Чувајте во затворено пакување на температура од 2-30 °C
  • Да се чува на темно место

Се применуваат општите услови на Koppert (Koppert B.V. и/или нејзините поврзани компании). Користете само производи што се дозволени во вашата земја/држава и за вашата култура. Секогаш бидете усогласени со локалните регистрации. Koppert не може да се смета за одговорна за неовластена употреба. Koppert не е одговорна за никаква загуба на квалитет доколку производот е складиран подолго време отколку што е препорачано и/или под несоодветни услови.

Ви треба помош?