Swirski-Mite

Научен назив:
Amblyseius swirskii
Општоприфатено име:
Предаторско пајаче
Категорија на производ:
Natural enemy
Play
Play
Се користи за

Се користи за

Кога да користите Swirski-Mite?

Користете Swirski-Mite за биолошка контрола на млади ларви на повеќе штетни видови трипси, јајца и ларви на белокрилка (иTrialeurodes vaporariorum и Bemisia tabaci) и пајаци од фам. Tarsonemidае (Polyphagotarsonemus latus). Користете Swirski-Mite како превентивна метода и кога се појавуваат првите знаци на појава на штетници.

Како функционира

Како функционира

Како функционира Swirski-Mite?

Возрасни предаторски пајачиња ги бараат жртвите или чекаат тие да поминат и потоа се хранат со своите жртви.

Play
Спецификации на производи

Спецификации на производи

Шише од 500 ml, содржи 50000 предаторски пајачиња

Секое шише со капаче за дозирање содржи предаторски пајачиња (нимфи и возрасни) измешани со трици

Упатства за употреба

Упатства за употреба

Примена на Swirski-Mite

  • Превртете го и нежно протресете го шишето пред употребата
  • Притиснете во средината на капачето да се отвори отворот за дозирање
  • Распрскајте го материјалот по лисјата
  • Изберете најмалку 4000 воведни точки по хектар, рамномерно дистрибуирани по целата површина
  • Ако е неопходно користете (Mini)-Air(o)bug за механичка дистрибуција на Swirski-Mite

Мерки на претпазливост: во случај на механичка апликација, вдишувањето на производот може да предизвика чувствителност. Се препорачува маска против прав како заштита за работниците и луѓето кои работат блиску до местата на примена.

Play

Информациите дадени подолу се само за упатување. Приспособен совет може да се обезбеди ако се достапни информациии за локалните фактори коишто треба да се земат предвид, како културата, климатските услови и нивото на наезда. За правилен пристап, консултирајте се со специјалист на Koppert или со познат дистрибутер на производи Koppert.

Swirski-Mite превентива блага лековитост силна лековитост
<p>Стапка 25м2 50м2 100-300м2
м2/единица 2000 1000 500
Интервал (денови) повторете според прилагодениот совет повторете според прилагодениот совет повторете според прилагодениот совет
Фреквенција
Забелешки - започнете со користење кога трипсите или белокрилката се присутни само заразени подрачја,секогаш во комбинација со другите корисни инсекти </p>

Најдобри услови за функционирање на Swirski-Mite

Предаторското пајаче не е подложно на дијапауза и затоа може исто така да се воведува во текот на зимата. Тоа е толерантно на високи температури; популацијата swirskii започнува да се развива кога температурите во текот на денот редовно надминуваат 20-22°C.

Несакани дејства

Пестицидите може да имаат (ин)директни ефекти врз биолошките решенија. Откријте кои пестициди имаат несакани дејства врз овој производ.

Оди до база на податоци за несакани дејства
Ракување со производи

Ракување со производи

Ракување

Биолошките полезни организми имаат многу краток животен век и затоа треба да се воведат кај културата што е поскоро можно по приемот. Ако не направите така може да има негативно влијание врз нивниот квалитет. Во случај да треба да го складирате Swirski-Mite, следете ги упатствата подолу. Koppert B.V. не е одговорен за никаква загуба на квалитет ако производот е складиран подолго од препорачаното и/или под несоодветни услови.

  • Складирање по прием: 1-2 дена
  • Температура на складирање: 12-14°C/50-60°F
  • На темно
  • Обезбедете вентилација за да спречите насобирање на CO2

Се применуваат општите услови на Koppert (Koppert B.V. и/или нејзините поврзани компании). Користете само производи што се дозволени во вашата земја/држава и за вашата култура. Секогаш бидете усогласени со локалните регистрации. Koppert не може да се смета за одговорна за неовластена употреба. Koppert не е одговорна за никаква загуба на квалитет доколку производот е складиран подолго време отколку што е препорачано и/или под несоодветни услови.

Ви треба помош?