Thripex

Научен назив:
Neoseiulus cucumeris
Општоприфатено име:
Предаторско пајаче
Категорија на производ:
Natural enemy
Play
Play
Се користи за

Се користи за

Кога да користите Thripex?

Користете Thripex за биолошка контрола на различни штетни видови трипси (изведување од јајца и прв стадиум на ларва). Предаторските пајачиња исто така јадат градинарски пајаци (на пример, пајаци на јагоди, широки грињи), неколку други пајаци, медена роса и полен.

Како функционира

Како функционира

Како функционира Thripex?

Возрасните предаторски пајачиња активно ги бараат и се хранат со своите жртви.

Play
Спецификации на производи

Спецификации на производи

 • Шише од 1000 ml, содржи 50000 предаторски пајачиња и брашнени пајачиња за нивна исхрана
 • Кофа од 6000 ml, содржи 100000 предаторски пајачиња и брашнени пајачиња за нивна исхрана
 • Кофа од 6000 ml, содржи 500000 предаторски пајачиња и брашнени пајачиња за нивна исхрана

Секое шише или кофа содржи предаторски пајачиња (сите фази) и брашнени пајачиња за нивна исхрана (сите фази) измешани со трици

Упатства за употреба

Упатства за употреба

Примена на Thripex

 • Превртете го и нежно протресете го шишето пред употребата
 • Шише: притиснете во средината на капачето да се отвори отворот за дозирање
  Кофа: користете лажичка да дистрибуирате Thripex, 2-3 ml на блокот стаклена волна, на спротивната страна од капалката за наводнување
 • Распрскајте го материјалот по лисјата
 • Изберете најмалку 4000 воведни точки по хектар, рамномерно дистрибуирани по целата површина
 • Ако е неопходно користете (Mini)-Air(o)bug за механичка дистрибуција на Thripex

Кога се нанесени како купчиња на блоковите од стаклена волна, предаторските пајачиња продолжуваат да се размножуваат неколку недели и се распространуваат на растенијата.

Мерки на претпазливост: во случај на механичка апликација, вдишувањето на производот може да предизвика чувствителност. Се препорачува маска против прав како заштита за работниците и луѓето кои работат блиску до местата на примена.

Play

Информациите дадени подолу се само за упатување. Приспособен совет може да се обезбеди ако се достапни информациии за локалните фактори коишто треба да се земат предвид, како културата, климатските услови и нивото на наезда. За правилен пристап, консултирајте се со специјалист на Koppert или со познат дистрибутер на производи Koppert.

Thripex превентива блага лековитост силна лековитост
<p>Стапка 50 /m2 100/m2 100/m2
м2/пакување 500-1000 250-500 250-500
Интервал (денови) 14 14 7
Фреквенција - - -
Забелешки - - -</p>

Најдобри услови за функционирање на Thripex

Предаторското пајаче не е подложно на дијапауза и затоа може да се применува во текот на цела година. Релативната влажност треба да биде над 75% и температурата над 20°C/68°F неколку часа во денот.

Несакани дејства

Пестицидите може да имаат (ин)директни ефекти врз биолошките решенија. Откријте кои пестициди имаат несакани дејства врз овој производ.

Оди до база на податоци за несакани дејства
Ракување со производи

Ракување со производи

Ракување

Биолошките полезни организми имаат многу краток животен век и затоа треба да се воведат во културата што е поскоро можно по приемот. Ако не направите така може да има негативно влијание врз нивниот квалитет. Во случај да треба да го складирате Thripex, следете ги упатствата подолу. Koppert B.V. не е одговорен за никаква загуба на квалитет ако производот е складиран подолго од препорачаното и/или под несоодветни услови.

 • Складирање по прием: 1-2 дена
 • Температура на складирање: 10-15°C
 • На темно (шишињата хоризонтално)
 • Не ставајте ги кофите една над друга

Се применуваат општите услови на Koppert (Koppert B.V. и/или нејзините поврзани компании). Користете само производи што се дозволени во вашата земја/држава и за вашата култура. Секогаш бидете усогласени со локалните регистрации. Koppert не може да се смета за одговорна за неовластена употреба. Koppert не е одговорна за никаква загуба на квалитет доколку производот е складиран подолго време отколку што е препорачано и/или под несоодветни услови.

Ви треба помош?