Trianum-P

Активна состојка:
Trichoderma harzianum T-22
Општоприфатено име:
Биофунгицид за намалување на одредени болести што се развиваат во и пренесуваат преку почвата
Категорија на производ:
Bio-fungicide
Play
Се користи за

Се користи за

Кога да користите Trianum-P?

Trianum-P ја зголемува отпорноста на растенијата на стрес предизвикан од болести, режими на подоптимална прихрана и наводнување или климатски услови. Trianum-P исто така помага да се зголеми внесувањето хранливи материи. Ова може да го засили растот и развојот на корените и деловите на растението што се над земјата.
Trianum-P се користи при одгледување зеленчуци, јагодесто овошје, зачински растенија, луковици, декоративни растенија, повеќегодишни растенија, треви (бусени) и шумски растенија (и во заштитен простор и во ниви на отворено). Производот може исто така да се применува на земјоделски култури како пченка и житарки. Проверете ја етикетата на производот за кои култури Trianum-P е регистриран да се користи во вашата земја.

Како функционира

Како функционира

Како функционира Trianum-P?

Trianum содржи спори на полезната габа Trichoderma harzianum сој T-22. Ако Trianum се нанесува правилно, тој создава мицелиуми, кои растат покрај корените и ги штитат корените на културата од болести како:

 • Fusarium
 • Pythium
 • Rhizoctonia
 • Sclerotinia

Trianum функционира врз основа на следниве механизми:

1. Натпреварување за простор
Trianum расте побрзо на површината на коренот од други почвени габи. Другите габи немаат шанса да се населат на корените.

2. Натпревар за хранливи состојки
Trianum го одзема изворот на хранливи материи што им е потребен на патогените да се хранат. Тие затоа немаат шанса да се развијат.

3. Паразитизам на патогените
Trianum расте околу мицелиумите на патогените. Клеточните ѕидови се распаѓаат и патогенот умира.

4. Зајакнување на растението
Trianum го подобрува кореновиот систем преку формирање на повеќе влакна на коренот, па така водата и хранливите материи може подобро да се апсорбираат. Тоа води до подобри приноси од посилни и поизедначени растенија. Разликата особено се забележува кога растението е под стрес и/или култивирано под помали од оптималните услови за раст.

5. Предизвикана отпорност
Trianum исто така го зајакнува одбрамбениот механизам на деловите на растението над почвата (кога се бори против сиво гниење на пример), таканаречената предизвикана системска отпорност (ПСО).

6. Олеснување на апсорпцијата на фиксирани и нефиксирани хранливи материи
Хранливите елементи како одредени елементи во трагови и фосфати понекогаш се фиксирани во почвата и поради тоа не може да се апсорбираат од растението. Ова особено се случува во почва со повисоко ниво на киселост (т.е. со пониска pH). Фосфатите често формираат соединенија со калциумот, железото или други елементи во трагови и како резултат престануваат да бидат растворливи.

Trianum има способност да овозможи одредени „фиксирани“ хранливи материи да станат достапни за апсорпција од растението. Одредени елементи, како што е манганот, се од суштинско значење за растението да се бори со болестите. Манганот е важен за природните одбранбени способности на растението против болестите.

Trianum произведува одредени супстанции кои, помеѓу другите нешта, го менуваат железото од Fe3+ во Fe2+, овозможувајќи растението да го апсорбира.

Спецификации на производи

Спецификации на производи

Trianum-P се продава во различни пакувања што се разликуваат по земја; 45 gr (само во Кенија), 250 gr, 500 gr и 5 kg полиетиленски торбички со надворешна кутија од картон.
Формулација: гранули растворливи во вода (WG)
Концентрација: 1 % w/w Trichoderma harzianum, спори од сој T-22 (1 x 109 спори/g) и 99 % w/w инертни состојки

Упатства за употреба

Упатства за употреба

Примена на Trianum-P

Trianum-P може да се нанесе со поливка, преку системи за наводнување капка по капка или со прскање додека се засејува во средината за одгледување. Нанесете Trianum-P колку што е можно порано за оптимални ефекти кај културата.

Подготовка на раствор:

 • Во кофа додајте 1 волумен Trianum-P на 5 волумени вода
 • Темелно промешајте
 • Додајте го растворот на потребното количество вода да го добиете конечниот раствор за аплицирање
 • Постојано мешајте го растворот за да одржите рамномерна распределба на спорите (спорите не се раствораат во вода и имаат својство да се таложат)
 • Применете ја припремената количина на денот на подготовка на растворот

Примена преку наводнување или прскање:

 • Trianum-P може да се примени без посебна опрема за аплицирање. По примената исчистете ја опремата со темелно миење со вода.
 • Користете доволно раствор за да се гарантира целосно наквасување на супстратот за одгледување на културата или почвата, но избегнувајте одлевање и прекумерна дренажа.

Примена преку наводнување капка по капка:

 • спорите во Trianum-P треба брзо да стигнат до корените (со тек на време, квалитетот на спорите опаѓа во водата). Не користете Trianum-P пред филтер со песок и уверете се дека филтрите за наводнување капка по капка се чисти (спорите може да се закачат врз органскиот материјал во филтрите).
  За да го зголемите прикачувањето на спорите за корените, избегнувајте одлевање и прекумерна дренажа првите два дена по примената на производот. Trianum-P нема системично дејство и затоа не се презема од растението.

Не користете средства за дезинфекција во системите за наводнување капка по капка најмалку еден ден пред да ги користите и два дена по апликацијата на Trianum-P.

Play

Најдобри услови за функционирање на Trianum-P

Користете Trianum-P како превентивен метод. За да постигнете оптимални резултати, почнете да го користите Trianum-P на почетокот на циклусот на културата, пожелно во текот сеењето, садењето, ожилувањето или расадувањето. Trianum-P добро функционира во различни еколошки услови. Се развива во различни климатски услови (10-34°C), на pH помеѓу 4-8, во многу типови на средини за одгледување и на корените на многу различни типови култури.

Несакани дејства

Пестицидите може да имаат (ин)директни ефекти врз биолошките решенија. Откријте кои пестициди имаат несакани дејства врз овој производ.

Оди до база на податоци за несакани дејства
Ракување со производи

Ракување со производи

Ракување

Koppert B.V. не е одговорен за никаква загуба на квалитет ако производот е складиран подолго од препорачаното и/или под несоодветни услови.

Упатства за складирање:

 • Рок на траење: погледнете го пакувањето за датумот на истек на рокот
 • Температура на складирање: помеѓу 4-8 ºC
 • Чувајте го подалеку од директна сончева светлина.

Се применуваат општите услови на Koppert (Koppert B.V. и/или нејзините поврзани компании). Користете само производи што се дозволени во вашата земја/држава и за вашата култура. Секогаш бидете усогласени со локалните регистрации. Koppert не може да се смета за одговорна за неовластена употреба. Koppert не е одговорна за никаква загуба на квалитет доколку производот е складиран подолго време отколку што е препорачано и/или под несоодветни услови.

Ви треба помош?