Tripol

Научен назив:
Bombus terrestris
Категорија на производ:
Pollination
Play
Се користи за

Се користи за

Кога да користите Tripol?

Tripol кошниците за опрашување (содржат три колонии со бумбари) се посебно развиени за ниви со култури на отворено. Tripol е отпорен на временски услови, а извонредната изолација и вентилација им овозможуваат на инсектите да постигнуваат дури и подобри резултати.

Секоја колонија има вратичка која ги задржува бумбарите внатре во кошницата по нивното враќање се додека вратичката не се отвори повторно. По затворањето на кошницата со оваа вратичка, може да се применат неопходните мерки за заштита на културата или кошницата може да се пренесе на нова локација за опрашување на друга култура. Tripol може да се користи пред културата да процвета и гарантира период на опрашување од најмалку четири недели.

Play
Како функционира

Како функционира

Како функционира Tripol?

По нивното ослободување, бумбарите работници почнуваат да ја опрашуваат културата. Тие се поддржани од повеќе работници што се родени во неделите по нивното воведување.

Спецификации на производи

Спецификации на производи

Една кошница со три колонии бумбари вклучувајќи кралица, 350-400 работници, легло (кукли, јајца и ларви) и шеќерна вода

Упатства за употреба

Упатства за употреба

Примена на Tripol

Колониите Tripol може да се ослободуваат 4-7 дена пред културата да процвета. Ова нема никакво негативно влијание врз колониите или нивниот капацитет на опрашување.

 • Поставете ги кошниците Tripol рамномерно во нивата. Најдобрата положба е на хоризонтална платформа, веднаш над површината на земјата.
 • Почекајте најмалку половина час по поставувањето на кошниците пред да ги отворите отворите за летнување. Ова им овозможува на колониите бумбари да се смират.
 • Заштитете ги кошниците од директна сончева светлина и дожд и прицврстете ја кошницата со камен, на пример, за да спречите да биде одвеана од ветар.
 • Отворете ги отворите за вентилација на горниот дел на кошницата кога времето е топло.
 • Повлечете ја белата вратичка на лизгање на секоја кошница нагоре додека не станат видливи два отвора (влез и излез). Не вадете ја малата црна вратичка под капакот.

Најдобри услови за функционирање на Tripol

Tripol дава најдобри резултати на амбиентална температура помеѓу 10 и 30°C

Посебни точки на внимание

 • Уверете се дека кошниците и влезовите се добро видливи за бумбарите да можат лесно да го најдат патот до дома.
 • Не наведнувајте ја кошницата за да спречите истекување на шеќерната вода.
 • Во случај ако Tripol треба да се префрли на друга локација важно е сите бумбари да се вратени во кошницата. Притиснете ја белата лизгачка вратичка надолу додека не се затвори едниот од двата отвора. Сега, бумбарите повеќе не може да излегуваат надвор. По два часа сите бумбари се враќаат и вие ја затворате белата лизгачка вратичка целосно. Ставете го Tripol на друга локација и дозволете бумбарите да се смират најмалку половина час.

Несакани дејства

Пестицидите може да имаат (ин)директни ефекти врз биолошките решенија. Откријте кои пестициди имаат несакани дејства врз овој производ.

Оди до база на податоци за несакани дејства
Ракување со производи

Ракување со производи

Ракување

 • Секоја кошница содржи храна за да ги одржува бумбарите во добра состојба во текот на транспортот и чувањето.
 • За да се гарантираат најдобри резултати од опрашувањето, почнете да ја користите кошницата на денот на пристигањето.
 • Започнете да ја користите кошницата не подоцна од еден ден по пристигнувањето.
 • Одржувајте ги бумбарите на температура помеѓу 15 и 25°C
 • Избегнувајте директна сончева светлина на кошницата.
Преземања

Се применуваат општите услови на Koppert (Koppert B.V. и/или нејзините поврзани компании). Користете само производи што се дозволени во вашата земја/држава и за вашата култура. Секогаш бидете усогласени со локалните регистрации. Koppert не може да се смета за одговорна за неовластена употреба. Koppert не е одговорна за никаква загуба на квалитет доколку производот е складиран подолго време отколку што е препорачано и/или под несоодветни услови.

Ви треба помош?