Tripol

Tripol Bombus terrestris

Користи Tripol за:

Опрашување на ниви со култури на отворено

Пакување:

Една кошница со три колонии бумбари вклучувајќи кралица, 350-400 работници, легло (кукли, јајца и ларви) и шеќерна вода

Општи информации

Play video

Кога да користите Tripol?

Tripol кошниците за опрашување (содржат три колонии со бумбари) се посебно развиени за ниви со култури на отворено. Tripol е отпорен на временски услови, а извонредната изолација и вентилација им овозможуваат на инсектите да постигнуваат дури и подобри резултати.

Секоја колонија има вратичка која ги задржува бумбарите внатре во кошницата по нивното враќање се додека вратичката не се отвори повторно. По затворањето на кошницата со оваа вратичка, може да се применат неопходните мерки за заштита на културата или кошницата може да се пренесе на нова локација за опрашување на друга култура. Tripol може да се користи пред културата да процвета и гарантира период на опрашување од најмалку четири недели.

Како функционира Tripol?

По нивното ослободување, бумбарите работници почнуваат да ја опрашуваат културата. Тие се поддржани од повеќе работници што се родени во неделите по нивното воведување.

Како да користите Tripol

Примена на Tripol

Колониите Tripol може да се ослободуваат 4-7 дена пред културата да процвета. Ова нема никакво негативно влијание врз колониите или нивниот капацитет на опрашување.

 • Поставете ги кошниците Tripol рамномерно во нивата. Најдобрата положба е на хоризонтална платформа, веднаш над површината на земјата.
 • Почекајте најмалку половина час по поставувањето на кошниците пред да ги отворите отворите за летнување. Ова им овозможува на колониите бумбари да се смират.
 • Заштитете ги кошниците од директна сончева светлина и дожд и прицврстете ја кошницата со камен, на пример, за да спречите да биде одвеана од ветар.
 • Отворете ги отворите за вентилација на горниот дел на кошницата кога времето е топло.
 • Повлечете ја белата вратичка на лизгање на секоја кошница нагоре додека не станат видливи два отвора (влез и излез). Не вадете ја малата црна вратичка под капакот.

Најдобри услови за функционирање на Tripol

Tripol дава најдобри резултати на амбиентална температура помеѓу 10 и 30°C

Ракување

 • Секоја кошница содржи храна за да ги одржува бумбарите во добра состојба во текот на транспортот и чувањето.
 • За да се гарантираат најдобри резултати од опрашувањето, почнете да ја користите кошницата на денот на пристигањето.
 • Започнете да ја користите кошницата не подоцна од еден ден по пристигнувањето.
 • Одржувајте ги бумбарите на температура помеѓу 15 и 25°C
 • Избегнувајте директна сончева светлина на кошницата.

Посебни точки на внимание

 • Уверете се дека кошниците и влезовите се добро видливи за бумбарите да можат лесно да го најдат патот до дома.
 • Не наведнувајте ја кошницата за да спречите истекување на шеќерната вода.
 • Во случај ако Tripol треба да се префрли на друга локација важно е сите бумбари да се вратени во кошницата. Притиснете ја белата лизгачка вратичка надолу додека не се затвори едниот од двата отвора. Сега, бумбарите повеќе не може да излегуваат надвор. По два часа сите бумбари се враќаат и вие ја затворате белата лизгачка вратичка целосно. Ставете го Tripol на друга локација и дозволете бумбарите да се смират најмалку половина час.

Остварете контакт со експерт

Koppert Biological Systems

Thanks for your request!

Something went wrong, please try again

Сакате да дознаете повеќе за нашата компанија и производите? Остварете контакт со еден од нашите експерти.
Ги произведуваме нашите производи и решенија за професионални одгледувачи во хортикултурата.

Оваа страница е заштитена од reCAPTCHA и Политиката за приватност и Условите на услугата на Google.
Оваа страница е заштитена од reCAPTCHA и Политиката за приватност и Условите на услугата на Google.

Претплатете се на нашиот билтен

Добијте ги најновите вести и информации за вашите култури директно во вашето поштенско сандаче

Оваа страница е заштитена од reCAPTCHA и Политиката за приватност и Условите на услугата на Google.
Лизгај до врв