Билтен

Нашиот билтен по е-пошта ги содржи последните вести, ставови и новости од нашата компанија и споделува искуства на одгледувачи со интегрирана заштита на култури, опрашување и одржливо одгледување. Нашиот билтен се испорачува секои четири до шест недели на регистрирани претплатници.

Претплатете се на билтенот подолу.