Aphidend

Научен назив:
Aphidoletes aphidimyza
Општоприфатено име:
Галиколна мушичка
Категорија на производ:
Natural enemy
Play
Се користи за

Се користи за

Кога да користите Aphidend?

Користете Aphidend за биолошка контрола на штетници за широка лепеза на повеќе видови лисни вошки, особено ако се појават колонии на лисни вошки.

Како функционира

Како функционира

Како функционира Aphidend?

Колониите лисни вошки шират мирис на медена роса што ги привлекува возрасните галиколни мушички. Тие ги положуваат нивните јајца во овие колонии, обезбедувајќи непосреден извор на храна за ларвите. По изведувањето, ларвите ги парализираат, а потоа ги консумираат лисните вошки.

Спецификации на производи

Спецификации на производи

Информациите дадени подолу се само за упатување. Приспособен совет може да се обезбеди ако се достапни информациии за локалните фактори коишто треба да се земат предвид, како културата, климатските услови и нивото на наезда. За правилен пристап, консултирајте се со специјалист на Koppert или со познат дистрибутер на производи Koppert.

Aphidend превентива блага лековитост силна лековитост
<p>Стапка 0,4 /m2 1/m2 10/m2
м2/единица   1000 100
Интервал (денови) 7 7 7
Фреквенција - Постојано Постојано
Забелешки - користи 500мл шише користи 500мл шише</p>
Упатства за употреба

Упатства за употреба

Примена на Aphidend

  • Отворете го шишето Aphidend во пластеникот
  • Ставете го шишето директно на почвата или закачете го помеѓу растенијата за да биде надвор од дофат на мравки.
  • Не расејувајте ја содржината!
  • Штом ќе се изведат, галиколните мушички ќе излезат од шишето и ќе се распространат
  • Едно шише Aphidend има опсег од приближно 3000 m2. Шише од 500 ml воведува најмалку три галиколни мушички на m2.
  • Искористете ја етикетата што се одлепува за да обележите каде е воведен производот
Play

Најдобри услови за функционирање на Aphidend

Применете Aphidend во средина со висока релативна влажност за да постигнете најдобри резултати. Бидејќи галиколните мушички се активни ноќе, од суштинско значење е да се одржува ноќната температура над 12°C/61°F за да се обезбедат оптимални услови за полагање јајца.

Несакани дејства

Пестицидите може да имаат (ин)директни ефекти врз биолошките решенија. Откријте кои пестициди имаат несакани дејства врз овој производ.

Оди до база на податоци за несакани дејства
Ракување со производи

Ракување со производи

Ракување

Биолошките полезни организми имаат многу краток животен век и затоа треба да се воведат кај културата што е поскоро можно по приемот. Ако не направите така може да има негативно влијание врз нивниот квалитет. Во случај да треба да го складирате Aphidend, следете ги упатствата подолу. Koppert B.V. не е одговорен за евентуално намалување на квалитетот ако производот е складиран подолго и/или под поинакви услови од препорачаните.

  • Складирање по прием: 1-2 дена
  • Температура на складирање: 10-15°C/50-59°F
  • На темно

Се применуваат општите услови на Koppert (Koppert B.V. и/или нејзините поврзани компании). Користете само производи што се дозволени во вашата земја/држава и за вашата култура. Секогаш бидете усогласени со локалните регистрации. Koppert не може да се смета за одговорна за неовластена употреба. Koppert не е одговорна за никаква загуба на квалитет доколку производот е складиран подолго време отколку што е препорачано и/или под несоодветни услови.

Ви треба помош?