Tutasan

Тип:
Pheromone trap
Општоприфатено име:
Стапица за видови чувствителни на конкретен феромон на Tuta absoluta
Категорија на производ:
Monitoring
Play

Се користи за

Се користи за

Кога да користите Tutasan?

Користете Tutasan за масовно фаќање на Tuta absoluta внатре или надвор од пластеникот. Стапици со вода, во комбинација со други мерки, помагаат да се оствари ефективна контрола на Tuta absoluta.

Како функционира

Како функционира

Како функционира Tutasan?

Tutasan е патентиран систем на стапица со големина лесна за ракување, опремен со систем за контрола на нивото на вода. Користете Tutasan во комбинација со феромони Pherodis. Капсулата го ослободува мирисот на половиот феромон за конкретни видови. Тој мирис ги привлекува возрасните мажјаци на конкретните видови пеперутка/молец во стапицата.

Спецификации на производи

Спецификации на производи

Стапица Tutasan

Упатства за употреба

Упатства за употреба

Примена на Tutasan

Користете 20-25 стапици по ha (30 стапици во пластеник покриен со мрежа) рамномерно распределени по патеката и редовите со растенија.

Упатства за употреба:

  • ставете ги стапиците во пластеникот кога ја подготвувате почвата или кога ги расадувате растенијата. Одржувајте растојание од најмалку 15-20 m помеѓу две стапици
  • Ставете ја стапицата на почвата, на стаклена волна или на максимална висина од 40 cm
  • Потребно е постојано напојување со вода за да се осигури дека стапицата работи правилно

Менувајте ги феромоните секои 4-6 недели

Подготовка на стапицата:

  • ставете го феромонот во неговиот зелен сад и прикачете го во горниот централен дел на стапицата (капсулата со феромон е сместена и заштитена во центарот на стапиците)
  • Наполнете ја стапицата со вода како што е наведено. Поврзете ја стапицата со капалката и уверете се дека водата правилно капе во стапицата.
  • Додајте мало количество растително масло или течен сапун како агенс за навлажнување
Play

Ракување со производи

Ракување со производи

Ракување

Самата стапица со вода не бара посебни услови за складирање.

Се применуваат општите услови на Koppert (Koppert B.V. и/или нејзините поврзани компании). Користете само производи што се дозволени во вашата земја/држава и за вашата култура. Секогаш бидете усогласени со локалните регистрации. Koppert не може да се смета за одговорна за неовластена употреба. Koppert не е одговорна за никаква загуба на квалитет доколку производот е складиран подолго време отколку што е препорачано и/или под несоодветни услови.

Ви треба помош?