Aphilin

Научен назив:
Aphelinus abdominalis
Општоприфатено име:
Паразитска оса
Категорија на производ:
Natural enemy
Play
Play

Се користи за

Се користи за

Кога да се користи Aphilin?

Користете Aphilin за биолошка контрола на лисната вошка на компирот Macrosiphum euphorbiae, а особено кај оранжериската лисна вошка на компир Aulacorthum solani. Како несакано дејство, Aphilin исто така ја паразитира и праскината лисна вошка Myzus persicae.

Како функционира

Како функционира

Како функционира Aphilin?

Женските возрасни паразитски оси ја парализираат лисната вошка и во неа полагаат јајце. Возрасните паразитски осички се хранат со хемолимфа од лисните вошки. Паразитираните лисни вошки се претвораат во кожести црно обоени мумии. Возрасната паразитска оса излегува низ отвор со запчест раб на задниот дел од мумијата. Првите мумии се забележуваат во културата околу 2 недели по првото внесување на паразитот.

Play

Спецификации на производи

Спецификации на производи

Информациите дадени подолу се само за упатување. Приспособен совет може да се обезбеди ако се достапни информациии за локалните фактори коишто треба да се земат предвид, како културата, климатските услови и нивото на наезда. За правилен пристап, консултирајте се со специјалист на Koppert или со познат дистрибутер на производи Koppert.

Aphilin превентива блага лековитост силна лековитост
Дозирање 0,25/m² 2/m² 4/m²
м2/единица 2000 125 60
Интервал (денови) 7 7 7
Фреквенција - - -
Забелешка   користете само во заразени подрачја користете само во заразени подрачја

Упатства за употреба

Упатства за употреба

Примена на Aphilin

  • Поставете ги мумиите во близина на растенијата на кои сте забележале лисни вошки, бидејќи Aphelinus abdominalis не се многу подвижни
  • Распространете го материјалот на перничињата со супстрат или во кутии за примена (Dibox)
  • Уверете се дека материјалот останал сув и се наоѓа на местото коешто сте го поставиле минимум неколку дена
  • Искористете ја етикетата што се одлепува како означувач на локацијата каде е воведен производот
Play

Несакани дејства

Пестицидите може да имаат (ин)директни ефекти врз биолошките решенија. Откријте кои пестициди имаат несакани дејства врз овој производ.

Оди до база на податоци за несакани дејства

Ракување со производи

Ракување со производи

Ракување

Биолошките полезни организми имаат многу краток животен век и затоа треба да се воведат кај културата што е поскоро можно по приемот. Ако не направите така може да има негативно влијание врз нивниот квалитет. Во случај да треба да го складирате Terranem, следете ги упатствата подолу. Koppert B.V. не е одговорен за никаква загуба на квалитет ако производот е складиран подолго од препорачаното и/или под несоодветни услови.

  • Складирање по прием: 1-2 дена
  • Температура на складирање: 8-10°C/47-50°F
  • На темно

Се применуваат општите услови на Koppert (Koppert B.V. и/или нејзините поврзани компании). Користете само производи што се дозволени во вашата земја/држава и за вашата култура. Секогаш бидете усогласени со локалните регистрации. Koppert не може да се смета за одговорна за неовластена употреба. Koppert не е одговорна за никаква загуба на квалитет доколку производот е складиран подолго време отколку што е препорачано и/или под несоодветни услови.

Ви треба помош?