Oryza spp.

Ориз

За

Оризот всушност е семе на двa конкретни вида трева: Oryza sativa (Азиски ориз) или Oryza glaberrima (Африкански ориз). Оризот претставува житна култура и е главна храна за голем дел од светското население, особено во Азија.

Оризот е монокотиледон и обично се одгледува како едногодишно растение. Во тропски клими сепак, може да се одгледува како повеќегодишно растение и може да произведува изданки на културата во период од 30 години. Јадливите семиња на растението (арпа) се обично помеѓу 5-12 mm (0,20–0,47 инчи) долги и 2–3 mm (0,079–0,118 инчи) дебели.