Mirical

Научен назив:
Macrolophus pygmaeus
Општоприфатено име:
Граблив инсект
Категорија на производ:
Natural enemy
Play
Play

Се користи за

Се користи за

Кога да користите Mirical?

Користете Mirical за биолошка контрола на штетници во сите стадиуми на:

 • оранжериска белокрилка (Trialeurodes vaporariorum)
 • тутунова белокрилка (Bemisia tabaci), особено јајцата и ларвите

Mirical исто така цели:

 • двоточкести пајачиња
 • трипси (вклучувајќи Echinothrips americanus)
 • јајца на пеперутки
 • Минерски молец на лист на домат (Tuta absoluta)
 • лисни вошки (во помала мерка)
 • ларви на лисен минер (во помала мерка)

Macrolophus исто така може да преживее на зеленчукови сокови, но сепак, ова го забавува растењето на популацијата.

Воведете Macrolophus на почетокот на сезоната на одгледување, бидејќи на популацијата на грабливиот инсект ѝ е потребно време да се формира и развие.

Како функционира

Како функционира

Како функционира Mirical?

Возрасните грабливи инсекти и нимфи активно ги бараат своите жртви и ги консумираат. Во случај на јајца на белокрилка, ларви или кукли само кожата останува во својата првобитна форма.

Play

Спецификации на производи

Спецификации на производи

Информациите дадени подолу се само за упатување. Приспособен совет може да се обезбеди ако се достапни информациии за локалните фактори коишто треба да се земат предвид, како културата, климатските услови и нивото на наезда. За правилен пристап, консултирајте се со специјалист на Koppert или со познат дистрибутер на производи Koppert.

Mirical превентива блага лековитост силна лековитост
Стапка 0.25/m² 0.5/m² 5/m²
m²/пакување 2.000 1.000 100
Интервал (денови) 14 14 14
Фреквенција 2x 2x 2x
Забелешки - - користете само во заразени области

Упатства за употреба

Упатства за употреба

Примена на Mirical

 • Поставете ја содржината од шишенцата на перничињата од камена волна или коко пит, во дибокс кутии или на листови од хартија на земја. Уверете се дека купчињата со материјал не се притиснати или оштетени на друг начин најмалку неколку часа по примената.
 • Секое купче треба да содржи најмалку 50 грабливи инсекти
 • Создадете 6-10 точки на дистрибуција по шише
 • Тенко распространете го материјалот (максимум 1 cm дебелина) да им овозможите на грабливите инсекти да излезат од материјалот за пренесување
 • Користете Entofood да обезбедите извор на хранливи материи на почетокот на сезоната, кога воглавно притисокот на штетниците е мал. Ова го зголемува развојот на Macrolophus.
 • По неколку недели исто така може да се користи Artefeed.
 • Искористете ја етикетата што се одлепува за да обележите кога е воведен производот
Play

Најдобри услови за функционирање на Mirical

Оптимални температури за Mirical се над 20°C, пониските температури значително го намалуваат развојот на Macrolophus pygmaeus.

Несакани дејства

Пестицидите може да имаат (ин)директни ефекти врз биолошките решенија. Откријте кои пестициди имаат несакани дејства врз овој производ.

Оди до база на податоци за несакани дејства

Ракување со производи

Ракување со производи

Ракување

Биолошките полезни организми имаат многу краток животен век и затоа треба да се воведат кај културата што е поскоро можно по приемот. Ако не направите така може да има негативно влијание врз нивниот квалитет. Во случај да треба да го складирате Mirical, следете ги упатствата подолу. Koppert B.V. не е одговорен за никаква загуба на квалитет ако производот е складиран за подолго и/или под поинакви услови од препорачаните.

 • Складирање по прием: 1-2 дена
 • Температура на складирање: 8-10°C/47-50°F
 • На темно (шишето хоризонтално)

Се применуваат општите услови на Koppert (Koppert B.V. и/или нејзините поврзани компании). Користете само производи што се дозволени во вашата земја/држава и за вашата култура. Секогаш бидете усогласени со локалните регистрации. Koppert не може да се смета за одговорна за неовластена употреба. Koppert не е одговорна за никаква загуба на квалитет доколку производот е складиран подолго време отколку што е препорачано и/или под несоодветни услови.

Ви треба помош?