Ercal

Научен назив:
Eretmocerus eremicus
Општоприфатено име:
Паразитска оса
Категорија на производ:
Natural enemy
Play
Се користи за

Се користи за

Кога да користите Ercal?

Користете Ercal за биолошка контрола на оранжериска белокрилка (Trialeurodes vaporariorum) и тутунова белокрилка (Bemisia tabaci) во втората и третата фаза на ларва. Користете го Ercal превентивно и на првиот знак на присуство на штетници.

Како функционира

Како функционира

Како функционира Ercal?

Возрасните женски паразитски оси го паразитираат вториот и третиот ларвен стадиум на белокрилката. Покрај тоа, исто така доаѓа до јадење на домаќинот.

Спецификации на производи

Спецификации на производи

Информациите дадени подолу се само за упатување. Приспособен совет може да се обезбеди ако се достапни информациии за локалните фактори коишто треба да се земат предвид, како културата, климатските услови и нивото на наезда. За правилен пристап, консултирајте се со специјалист на Koppert или со познат дистрибутер на производи Koppert.

Ercal превентива блага лековитост силна лековитост
<p>Стапка 1.5-3/m² 3-6/m² 9/m²
m²/пакување 1.000-2.000 500-1.000 330
Интервал (денови) 7-14 7 7
Фреквенција - мин. 3x мин. 3x
Забелешки - користете го додека не се воспостави контрола користете го додека не се воспостави контрола</p>
Упатства за употреба

Упатства за употреба

Примена на Ercal

  • Внимателно отворете го пакувањето во пластеникот
  • Свиткајте ги и скинете ги лентите од спротивната страна на отворот за поставување
  • Закачете ги картичките на растенијата, ако е можно приближно на 75 cm под врвот на растението
  • Избегнувајте директна сончева светлина
  • Не допирајте ја куклата
Play

Најдобри услови за функционирање на Ercal

Оптимални услови за функционирањето на Ercal се среднодневна температура од најмалку 20°C/68°F. Сепак, успешно воведување е можно и на пониски температури. Eretmocerus eremicus исто така останува активна на температури над 30°C/86°F.

Несакани дејства

Пестицидите може да имаат (ин)директни ефекти врз биолошките решенија. Откријте кои пестициди имаат несакани дејства врз овој производ.

Оди до база на податоци за несакани дејства
Ракување со производи

Ракување со производи

Ракување

Биолошките полезни организми имаат многу краток животен век и затоа треба да се воведат кај културата што е поскоро можно по приемот. Ако не направите така може да има негативно влијание врз нивниот квалитет. Во случај да треба да го складирате Ercal, следете ги упатствата подолу. Koppert B.V. не е одговорен за никаква загуба на квалитет ако производот е складиран за подолго и/или под поинакви услови од препорачаните.

  • Складирање по прием: 1-2 дена
  • Температура на складирање: 8-10°C/47-50°F
  • На темно

Се применуваат општите услови на Koppert (Koppert B.V. и/или нејзините поврзани компании). Користете само производи што се дозволени во вашата земја/држава и за вашата култура. Секогаш бидете усогласени со локалните регистрации. Koppert не може да се смета за одговорна за неовластена употреба. Koppert не е одговорна за никаква загуба на квалитет доколку производот е складиран подолго време отколку што е препорачано и/или под несоодветни услови.

Ви треба помош?