Entonem

Научен назив:
Steinernema feltiae
Општоприфатено име:
Ентомопатогени нематоди
Категорија на производ:
Natural enemy
Play
Play

Се користи за

Се користи за

Кога да користите Entonem?

Користете Entonem за биолошка контрола на:

  • ларви на црни муви (Sciaridae), кукли на трипси и ларви на црна лозoва грдја.
  • Примена на лист: ларви на трипси.

Како функционира

Како функционира

Како функционира Entonem?

По примената, нематодите активно ги пребаруваат нивните жртви и влегуваат во нив. Нематодите се хранат со содржината на жртвата, исфрлајќи одредени бактерии од нивниот дигестивен тракт додека го прават тоа. Тие бактерии го претвораат ткивото на домаќинот во производи што нематодите може лесно да ги сварат. Ларвите умираат во рок од неколку дена.

Play

Спецификации на производи

Спецификации на производи

Секоја кутија содржи нематоди (трет ларвен стадиум) во гел

Стандарден Entonem: 1 вреќички во кутија
Секоја вреќичка содржи: 50 милиони нематоди

Големо пакување Entonem: 2 вреќички во кутија
Секоја вреќичка содржи: 250 милиони нематоди

Упатства за употреба

Упатства за употреба

Примена на Entonem

Play

Dosage

Грчици

Otiorhynchus spp

Стапка на апликација

Минимална количина за апликација

Третирање со вреќичка од 50 милиони

Третирање со вреќичка од 500 милиони

Третирање со вреќичка од 2500 милиони

Фреквенција и Интрвал

Специфичен совет при форлијарна апликација и апликација на почва

500,000 нематоди/м2

Мин. 200 литри/100м2

100 м2

1000 м2

5000 м2 (0.5 хектар)

Ниска наезда:

аплицирај еднократно

Висока наезда:

Аплицирање 2-3 пати во интервал од 7 дена посебно

Aпликација на почва.Се препорачува пред и после наводнувањето.

Користете Lavranem кога просечната температура на почвата е 14 степени

Сциаридни ларви

Lycoriella spp, Bradysia spp

Стапка на апликација

Минимална количина за апликација

Третирање со вреќичка од 50 милиони

Третирање со вреќичка од 500 милиони

Третирање со вреќичка од 2500 милиони

Фреквенција и Интрвал

Специфичен совет при фолијарна апликација и апликација на почва

500,000 нематоди/м2

200 литри / 100 м2

20,000 литри/хектар

100 м2

1000 м2

5000 м2 (0.5 хектари)

Аплицирајте 2-3 пати во интервал од 7 дена посебно

Повторете доколку има потреба

Aпликација на почва.Се препорачува пред и после наводнувањето

Common Swift moth larvae

Korscheltellus lupulina

Стапка на апликација

Минимална количина за апликација

Третирање со вреќичка од 50 милиони

Третирање со вреќичка од 500 милиони

Третирање со вреќичка од 2500 милиони

Фреквенција и Интрвал

Специфичен совет при фолијарна апликација и апликација на почва

500,000 нематоди/ m2

Мин. 200 литри/ 100м2

100 м2

1000 м2

5000 м2 (0.5 хектар)

Ниска наезда:

аплицирај еднократно

Висока наезда:

Аплицирање 2-3 пати во интервал од 7 дена посебно

Aпликација на почва.

Се препорачува пред и после наводнувањето.

Користете Lavranem кога просечната температура на почвата е 14 степени

Shore flies larvae

Scatella spp

Стапка на апликација

Минимална количина за апликација

Третирање со вреќичка од 50 милиони

Третирање со вреќичка од 500 милиони

Третирање со вреќичка од 2500 милиони

Фреквенција и Интрвал

Специфичен совет при фолијарна апликација и апликација на почва

500,000 нематоди/м2

200 литри / 100 м2

20,000 литри/хектар

100 м2

1000 м2

5000 м2 (0.5 хектар)

Аплицирајте 2-3 пати во интервал од 7 дена посебно

Повторете доколку има потреба

Aпликација на почва.Се препорачува пред и после наводнувањето

Кукли на трипси

Frankliniella occidentalis

Стапка на апликација

Минимална количина за апликација

Третирање со вреќичка од 50 милиони

Третирање со вреќичка од 500 милиони

Третирање со вреќичка од 2500 милиони

Фреквенција и Интрвал

Специфичен совет при фолијарна апликација и апликација на почва

500,000 нематоди/м2

200 литри/ 100 м2

20,000 литри/хектар

100 м2

1000 м2

5000 м2 (0.5 хектар)

Аплицирајте 2-3 пати во интервал од 7 дена посебно

Повторете доколку има потреба

Aпликација на почва.Се препорачува пред и после наводнувањето

Ларви на трипси

Frankliniella occidentalis

Стапка на апликација

Минимална количина за апликација

Третирање со вреќичка од 50 милиони

Третирање со вреќичка од 500 милиони

Третирање со вреќичка од 2500 милиони

Фреквенција и Интрвал

Специфичен совет при фолијарна апликација и апликација на почва

2 милиони нематоди/1 литар

(=250.000 нематоди/м2 во 1250 литри/хектар)

Попрскајте додека не се потроши и прилагодете ја количината според растението.

Индикација за количество на апликација:

1250 литри/хектар


Едно пакување се користи за добивање на 25 литри течност за третирање на 200м2

( базирано на 1250 литри/хектар)

Едно пакување се користи за добивање на 250 литри течност за третирање на 2000м2

Едно пакување се користи за добивање на 1250 литри течност за третирање на 1 хектар

Повторете 3 пати на секој 5-7 дена,и продолжете го третманот доколку има потреба

Комбинирајте го со наводнување на почвата за третирање на трипс пупата.

Фолијарна апликација

Препорачлив компатибилен третман:

За најдобри резултати,влажноста на воздухот мора да биде поголема од 75% како и температурата да надмине 14 степени за неколку часови после третманот

Предупредување!

Entonem може да има влијание на полулацијата на грабливиот инсект Macrolophus pygmaeus.Доколку сте во можност аплицирајте 2 дена после третманот

Ларви од тута

Tuta absoluta, Liriomyza spp

Стапка на апликација

Минимална количина за апликација

Третирање со вреќичка од 50 милиони

Третирање со вреќичка од 500 милиони

Третирање со вреќичка од 2500 милиони

Фреквенција и Интрвал

Специфичен совет при форлијарна апликација и апликација на почва

1.5 милиони нематоди/литар

Попрскајте додека не се потроши и прилагодете ја количината според растението.

Минимална препорака за домати во затворен простор е 1500 литри/хектар

Едно пакување се користи за добивање на 33 литри течност за третирање на 220м2

( базирано на 1500 литри/хектар)

Едно пакување се користи за добивање на 330 литри течност за третирање на 2200м2

Едно пакување се користи за добивање на 1650 литри течност за третирање на 1.1 хектар

( базирано на 1250 литри/хектар)

Повтори 2-3 пати

3-5 дена посебно

Фолијарна апликација

Препорачлив компатибилен третман:

За најдобри резултати,влажноста на воздухот мора да биде поголема од 75% како и температурата да надмине 14 степени за неколку часови после третманот

Предупредување!

Entonem може да има влијание на полулацијата на грабливиот инсект Macrolophus pygmaeus.Доколку сте во можност аплицирајте 2 дена после третманот

Гасеници

Agrotis spp, Autographa gamma, Chrysodeixis calcites Helicoverpa spp, Spodoptera spp

Стапка на апликација

Минимална количина за апликација

Третирање со вреќичка од 50 милиони

Третирање со вреќичка од 500 милиони

Третирање со вреќичка од 2500 милиони

Фреквенција и Интрвал

Специфичен совет при фолијарна апликација и апликација на почва

1.5 милиони нематоди/литар

Попрскајте додека не се потроши и прилагодете ја количината според растението.

Високи растенија:

Мин:1250 литри/хектар

Ниски растенија:

Мин 500 до 1250 литри/хектар

Едно пакување се користи за добивање на 33 литри течност за третирање на 260м2

( базирано на 1250 литри/хектар)

Едно пакување се користи за добивање на 330 литри течност за третирање на 2600м2

Едно пакување се користи за добивање на 1650 литри течност за третирање на 1.3 хектари

Повторете 2-3 пати,3-5 денови одвоено

Фолијарна апликација

Наменета за таргетирање на млади ларви

Препорачлив компатибилен третман:

За најдобри резултати,влажноста на воздухот мора да биде поголема од 75% како и температурата да надмине 14 степени за неколку часови после третманот

Oak processionary moth larvae

Thaumetopoea processiona

Стапка на апликација

Минимална количина за апликација

Третирање со вреќичка од 50 милиони

Третирање со вреќичка од 500 милиони

Третирање со вреќичка од 2500 милиони

Фреквенција и Интрвал

Специфичен совет при фолијарна апликација и апликација на почва

3 милиони нематоди/литар

8-12 литри по стебло

Едно пакување се користи за добивање на 17 литри течност за третирање на 2 стебла

Едно пакување се користи за добивање на 166 литри течност за третирање од 14 до 20 стебла

Едно пакување се користи за добивање на 830 литри течност за третирање од 69 до 104 стебла

Повторете го доколку е потребно

Во интервал од 3-5 дена

Фолијарна апликација по можност во облачен ден или навечер

Препопачлив третман:

Попрскајте ги стеблата кога првите ларви ќе се појават на пролет

Sycamore lace bugs

Corythucha ciliata

Стапка на апликација

Минимална количина за апликација

Третирање со вреќичка од 50 милиони

Третирање со вреќичка од 500 милиони

Третирање со вреќичка од 2500 милиони

Фреквенција и Интрвал

Специфичен совет при фолијарна апликација и апликација на почва

7 милиони нематоди/литар

5-10 литри по стебло

Во просек 10 литри

Едно пакување се користи за добивање на 7 литри течност за третирање на 1 стебло

Едно пакување се користи за добивање на 70 литри течност за третирање на 5-14 стебла Едно пакување се користи за добивање на 350 литри течност за третирање на 23-70 стебла

На крајот на зимата/почеток на пролет

Еднократна апликација при соодветна температура(односно повисока од 14 степени)на стеблата на дрвјата во висина до 6 m, пред инсектите да мигрираат на лисјата.

Фолијарна апликација по можност при облачно време

Препорачлив третман

За апликации во доцна пролет/лето користете CAPSANEM

Најдобри услови за функционирање на Entonem

  • Температура на почва или воздух под 5°C и над 35°C може да биде смртоносна – оптималниот опсег е помеѓу 14 и 26°C – сепак нашето Истражување и Развој докажа дека Entonem може да даде извонредни резултати во околности кога температурите флуктуираат помеѓу 5 до 14°C во рок од 24 часа исто така. Само му е потребно повеќе време да постигне значителна ефикасност. Entonem затоа може да се смета како нематода издржлива на студ.
  • Температурата на почвата мора да е помеѓу 8 и 33°C
  • Нематодите се многу чувствителни на ултравиолетова светлина (UV): не користете ги на директна сончева светлина
  • Примените на лист треба да се вршат само навечер за да се минимизира влијанието на UV светлината и да се максимизира содржината на влага корисна за нематодите.

Ракување со производи

Ракување со производи

Ракување

Биолошките полезни организми имаат многу краток животен век и затоа треба да се воведат кај културата што е поскоро можно по приемот. Ако не направите така може да има негативно влијание врз нивниот квалитет. Во случај да треба да го складирате Entonem, следете ги упатствата подолу. Koppert B.V. не е одговорен за никаква загуба на квалитет ако производот е складиран подолго од препорачаното и/или под несоодветни услови.

Упатства за складирање:

  • Рок на траење: погледнете го пакувањето за датумот на истек на рокот
  • Температура на складирање: 2-6 °C
  • Да се чува на темно место

Преземања

Преземања

Се применуваат општите услови на Koppert (Koppert B.V. и/или нејзините поврзани компании). Користете само производи што се дозволени во вашата земја/држава и за вашата култура. Секогаш бидете усогласени со локалните регистрации. Koppert не може да се смета за одговорна за неовластена употреба. Koppert не е одговорна за никаква загуба на квалитет доколку производот е складиран подолго време отколку што е препорачано и/или под несоодветни услови.

Ви треба помош?