Swirski Ulti-Mite

Научен назив:
Amblyseius swirskii
Општоприфатено име:
Предаторско пајаче
Категорија на производ:
Natural enemy
Play
Play
Се користи за

Се користи за

Кога да користите Swirski Ulti-Mite

Користете Swirski Ulti-Mite за биолошка контрола на штетници од млади ларви на различни видови трипси, јајца и ларви на белокрилка (иTrialeurodes vaporariorum и Bemisia tabaci) и пајаци од фам. Tarsonemidае (Polyphagotarsonemus latus). Користете Swirski Ulti-Mite како превентивна метода и кога се појавуваат првите знаци на штетници.

Како функционира

Како функционира

Како функционира Swirski Ulti-Mite

Возрасни предаторски пајачиња ги бараат жртвите или чекаат тие да поминат и потоа се хранат со своите жртви.

Play
Спецификации на производи

Спецификации на производи

Секоја кесичка со кука содржи 250 предаторски пајачиња и брашнени пајачиња за нивна исхрана (во сите фази) измешани со материјал за носење/трици Swirski Ulti-Mite е достапен во 100 или 500 кесички по кутија.

Кесичката е направена од 100% индустриска разградлива фолија. Таа ги исполнува условите на стандардот „Индустриски разградливо“ (сертифициран од надворешна компанија). Кесичките затоа може да се фрлат заедно со отпадот од културата.

Упатства за употреба

Упатства за употреба

Примена

  • Употребете ги кесичките што е можно побрзо по приемот
  • Закачете ги кесичките на засенчени локации кај културата (без директна сончева светлина).
  • Кесичките може да се постават директно во културата (кесичките веќе имаат отвор за излез)
  • Ракувајте со кесичките со лепенка од картон на врвот; предаторските пајачиња лесно се оштетуваат
Play

Информациите дадени подолу се само за упатување. Приспособен совет може да се обезбеди ако се достапни информациии за локалните фактори коишто треба да се земат предвид, како културата, климатските услови и нивото на наезда. За правилен пристап, консултирајте се со специјалист на Koppert или со познат дистрибутер на производи Koppert.

Swirski Ulti-Mite превентива блага лековитост силна лековитост
<p>m2/пакување 1-2,5 1-2,5 1
Интервал (денови) 28-42 28 28
Забелешки - започнете кога се присутни трипсите или белокрилката само за инфицирани подрачја, секогаш во комбинација со други полезни организми</p>

Најдобри услови за функционирање

Предаторското пајаче не е подложно на дијапауза и затоа може исто така да се воведува во текот на зимата. Тоа е толерантно на високи температури; популацијата swirskii започнува да се развива кога температурите во текот на денот редовно надминуваат 20-22 °C.

Несакани дејства

Пестицидите може да имаат (ин)директни ефекти врз биолошките решенија. Откријте кои пестициди имаат несакани дејства врз овој производ.

Оди до база на податоци за несакани дејства
Ракување со производи

Ракување со производи

Ракување

Биолошките полезни организми имаат многу краток животен век и затоа треба да се воведат во културата што е поскоро можно по приемот. Ако не направите така, може да има негативно влијание врз нивниот квалитет. Во случај да треба да го складирате Swirski Ulti-Mite, следете ги упатствата подолу. Koppert B.V. не е одговорен за никаква загуба на квалитет ако производот е складиран подолго од препорачаното и/или под несоодветни услови.

  • Складирање по прием: 1-2 дена
  • Температура на складирање: 10-15°C/50-60°F
  • На темно
  • Обезбедете вентилација за да спречите насобирање на CO2

Се применуваат општите услови на Koppert (Koppert B.V. и/или нејзините поврзани компании). Користете само производи што се дозволени во вашата земја/држава и за вашата култура. Секогаш бидете усогласени со локалните регистрации. Koppert не може да се смета за одговорна за неовластена употреба. Koppert не е одговорна за никаква загуба на квалитет доколку производот е складиран подолго време отколку што е препорачано и/или под несоодветни услови.

Ви треба помош?