Spidex

Научен назив:
Phytoseiulus persimilis
Општоприфатено име:
Предаторски пајачиња
Категорија на производ:
Natural enemy
[Translate to Macedonia:]
[Translate to Macedonia:]
Play
Play
Се користи за

Се користи за

Кога да користите Spidex?

Користете Spidex за биолошка контрола на штетници на двоточкестиот пајак (Tetranychus urticae). Spidex е мошне ефикасен против двоточкестиот пајак во сите фази од неговиот животен циклус, но најмногу го претпочита во помладите фази. Користете го Spidex превентивно и на првиот знак на присуство на штетници.

Како функционира

Како функционира

Како функционира Spidex?

Phytoseiulus persimilis се храни со сите фази на градинарските пајаци, но претпочита јајца. Грабливите пајачиња ги продупчуваат јајцата и ја консумираат содржината. Возрасните Phytoseiulus persimilis исто ги напаѓаат возрасните градинарски пајаци, но помалите развојни фази се хранат само со помалите фази на жртвите. Ларвите не јадат. Предаторското пајаче може да преживее само на двоточкестите пајаци (Tetranychus spp.).

Play
Спецификации на производи

Спецификации на производи

  • Шише од 100 ml со капаче за дозирање, содржи 2000 возрасни
  • Шише од 500 ml, содржи 10000 возрасни
  • Секое шише содржи возрасни измешани со деланки од дрво
Упатства за употреба

Упатства за употреба

Примена на Spidex

  • Превртете го и нежно протресете го шишето пред употребата
  • Распрскајте материјал по листовите или истурете во кутии за апликација
  • Можно е Spidex да се дистрибуира механички преку (Mini)Airbug/Airobug
Play

Информациите дадени подолу се само за упатување. Приспособен совет може да се обезбеди ако се достапни информациии за локалните фактори коишто треба да се земат предвид, како културата, климатските услови и нивото на наезда. За правилен пристап, консултирајте се со специјалист на Koppert или со познат дистрибутер на производи Koppert.

Spidex превентива блага лековитост силна лековитост
<p>стапка 2/m² 6/m² 20-50/m²
m²/единица 1 300 40-100
интервал (денови) 21 7 7
фреквенција - 1-2x 2x
забелешка - - воведувајте само во подрачја во кои има голема наезда</p>

Најдобри услови за функционирање на Spidex

Релативната влажност треба да биде над 75% и температурата над 20°C/68°F барем неколку часа во денот. Phytoseiulus persimilis не влегува во диапауза.

Несакани дејства

Пестицидите може да имаат (ин)директни ефекти врз биолошките решенија. Откријте кои пестициди имаат несакани дејства врз овој производ.

Оди до база на податоци за несакани дејства
Ракување со производи

Ракување со производи

Ракување

Биолошките полезни организми имаат многу краток животен век и затоа треба да се воведат кај културата што е поскоро можно по приемот. Ако не направите така може да има негативно влијание врз нивниот квалитет. Во случај да треба да го складирате Spidex, следете ги упатствата подолу. Koppert B.V. не е одговорен за никаква загуба на квалитет ако производот е складиран за подолго и/или под поинакви услови од препорачаните.

  • Складирање по прием: 1-2 дена
  • Температура на складирање: 8-10°C/47-50°F
  • На темно (шишето хоризонтално)

Се применуваат општите услови на Koppert (Koppert B.V. и/или нејзините поврзани компании). Користете само производи што се дозволени во вашата земја/држава и за вашата култура. Секогаш бидете усогласени со локалните регистрации. Koppert не може да се смета за одговорна за неовластена употреба. Koppert не е одговорна за никаква загуба на квалитет доколку производот е складиран подолго време отколку што е препорачано и/или под несоодветни услови.

Ви треба помош?