Aphipar-M

Научен назив:
Aphidius matricariae
Општоприфатено име:
Паразитска оса
Категорија на производ:
Natural enemy
Се користи за

Се користи за

Кога да користите Aphipar-M?

Користете Aphipar-M за биолошка контрола на лисни вошки, особено на тутуновата лисна вошка (Myzus persicae nicotianae) и прасковата лисна вошка (Myzus persicae). Ја паразитира и памуковата лисна вошка.

Како функционира

Како функционира

Како функционира Aphipar-M?

Возрасните женски паразитски оси ги положуваат нивните јајца паразитски во лисните вошки, предизвикувајќи тие да се надујат и да се стврднат во кожни, сиви/кафеави мумии. Првите возрасни паразитски оси излегуваат низ тркалезен отвор на задниот дел од мумиите приближно 10-14 дена по воведувањето.

Спецификации на производи

Спецификации на производи

Информациите дадени подолу се само за упатување. Приспособен совет може да се обезбеди ако се достапни информациии за локалните фактори коишто треба да се земат предвид, како културата, климатските услови и нивото на наезда. За правилен пристап, консултирајте се со специјалист на Koppert или со познат дистрибутер на производи Koppert.

Aphipar-M превентива блага лековитост силна лековитост
<p>Дозирање 0,25/m² 1/m² 2/m²
м2/единица 4000 1000 500
Интервал (денови) 7 7 7
Фреквенција   мин.3х мин.6х
Забелешки - - -</p>
Упатства за употреба

Упатства за употреба

Примена на Aphipar-M

  • Распространете го материјалот на перничињата со супстрат или во кутии за примена (Dibox)
  • Уверете се дека материјалот останал сув и не е преместен од местото за воведување, најмалку неколку дена
  • Искористете ја етикетата што се одлепува за да обележите кога е воведен производот

Најдобри услови за функционирање на Aphipar-M

Ефикасноста се намалува на температури над 28°C.

Несакани дејства

Пестицидите може да имаат (ин)директни ефекти врз биолошките решенија. Откријте кои пестициди имаат несакани дејства врз овој производ.

Оди до база на податоци за несакани дејства
Ракување со производи

Ракување со производи

Ракување

Биолошките полезни организми имаат многу краток животен век и затоа треба да се воведат кај културата што е поскоро можно по приемот. Ако не направите така може да има негативно влијание врз нивниот квалитет. Во случај да треба да го складирате Aphipar-M, следете ги упатствата подолу. Koppert B.V. не е одговорен за никаква загуба на квалитет ако производот е складиран подолго и/или под поинакви услови од препорачаните.

  • Складирање по прием: 1-2 дена
  • Температура на складирање: 8-10°C/47-50°F
  • На темно

Се применуваат општите услови на Koppert (Koppert B.V. и/или нејзините поврзани компании). Користете само производи што се дозволени во вашата земја/држава и за вашата култура. Секогаш бидете усогласени со локалните регистрации. Koppert не може да се смета за одговорна за неовластена употреба. Koppert не е одговорна за никаква загуба на квалитет доколку производот е складиран подолго време отколку што е препорачано и/или под несоодветни услови.

Ви треба помош?