Swirski-Mite LD

Научен назив:
Amblyseius swirskii
Општоприфатено име:
Предаторско пајаче
Категорија на производ:
Natural enemy
Play
Play
Се користи за

Се користи за

Кога да користите Swirski-Mite LD?

Користете Swirski-Mite LD за биолошка контрола на млади ларви на повеќе штетни видови трипси, јајца и ларви на белокрилка (иTrialeurodes vaporariorum и Bemisia tabaci) и пајаци од фам. Tarsonemidае (Polyphagotarsonemus latus). Користете Swirski-Mite како превентивна метода и кога се појавуваат првите знаци на штетници.

Како функционира

Како функционира

Како функционира Swirski-Mite LD?

Возрасни предаторски пајачиња ги бараат жртвите или чекаат тие да поминат и потоа се хранат со своите жртви.

Play
Спецификации на производи

Спецификации на производи

Кутија со 500 кесички

Секоја хартиена кесичка содржи 125 предаторски пајачиња и пајаци за чување измешани со трици

Упатства за употреба

Упатства за употреба

Примена на Swirski-Mite LD

  • Употребете ги кесичките што е можно побрзо по приемот
  • Закачете ги кесичките на засенчени локации кај културата (без директна сончева светлина).
  • Мерки што го подобруваат балансот на влагата во кесичките, како што е поставување на дното на кесичката на влажниот супстрат, ќе имаат позитивен ефект на долготрајноста на производот.
  • Кесичките може да се постават директно во културата (кесичките веќе имаат отвор за излез)
  • Ракувајте со кесичките со лепенка од картон на врвот; предаторските пајачиња лесно се оштетуваат
Play

Информациите дадени подолу се само за упатување. Приспособен совет може да се обезбеди ако се достапни информациии за локалните фактори коишто треба да се земат предвид, како културата, климатските услови и нивото на наезда. За правилен пристап, консултирајте се со специјалист на Koppert или со познат дистрибутер на производи Koppert.

Swirski-Mite LD превентива блага лековитост силна лековитост
<p>стапка - - -
m²/пакување 1-2.5 1-2.5 -
интервал (денови) 28-42 28 -
фреквенција - - -
забелешка - - користете Swirski-Mite Plus</p>

Најдобри услови за функционирање на Swirski-Mite LD

Предаторското пајаче не е подложно на дијапауза и затоа може исто така да се воведува во текот на зимата. Исто така е толерантно на високи температури.

Несакани дејства

Пестицидите може да имаат (ин)директни ефекти врз биолошките решенија. Откријте кои пестициди имаат несакани дејства врз овој производ.

Оди до база на податоци за несакани дејства
Ракување со производи

Ракување со производи

Ракување

Биолошките полезни организми имаат многу краток животен век и затоа треба да се воведат во културата што е поскоро можно по приемот. Ако не направите така може да има негативно влијание врз нивниот квалитет. Во случај да треба да го складирате Swirski-Mite LD, следете ги упатствата подолу. Koppert B.V. не е одговорен за никаква загуба на квалитет ако производот е складиран подолго од препорачаното и/или под несоодветни услови.

  • Складирање по прием: 1-2 дена
  • Температура на складирање: 10-15°C/50-60°F
  • На темно
  • Обезбедете вентилација за да спречите насобирање на CO2

Се применуваат општите услови на Koppert (Koppert B.V. и/или нејзините поврзани компании). Користете само производи што се дозволени во вашата земја/држава и за вашата култура. Секогаш бидете усогласени со локалните регистрации. Koppert не може да се смета за одговорна за неовластена употреба. Koppert не е одговорна за никаква загуба на квалитет доколку производот е складиран подолго време отколку што е препорачано и/или под несоодветни услови.

Ви треба помош?