Spidex Vital

Spidex Vital Предаторски пајачиња Phytoseiulus persimilis

Користи Spidex Vital за:

Двоточкесто пајаче. Покрај Tetranychus urticae, P. persimilis може да се користи да се контролираат други пајаци од родот Tetranychus, како што се T. pacificus и T. kanzawai, со исклучок на T. evansi. 

Пакување:
  • Шише од 100 ml со капаче за дозирање, содржи 2000 подвижни фази
  • Шише од 500 ml, содржи 10000 подвижни фази
  • Секое шише содржи ларви и возрасни измешани со деланки од дрво

Општи информации

Play video

Кога да користите Spidex Vital?

Користете Spidex Vital за биолошка контрола на штетници на двоточкестиот пајак (Tetranychus urticae). Spidex Vital е мошне ефикасен против двоточкестиот пајак во сите фази од неговиот животен циклус, но најмногу го претпочита во помладите фази. Користете го Spidex Vital превентивно и на првиот знак на присуство на штетници.

Како функционира Spidex Vital?

Phytoseiulus persimilis се храни со сите фази на градинарските пајаци, но претпочита јајца. Грабливите пајачиња ги продупчуваат јајцата и ја консумираат содржината. Возрасните Phytoseiulus persimilis исто ги напаѓаат возрасните градинарски пајаци, но помалите развојни фази се хранат само со помалите фази на жртвите. Ларвите не јадат. Во културите, предаторските пајачиња живеат исклучиво на двоточкестите пајаци (Tetranychus spp.).

Како да користите Spidex Vital

Play video

Примена на Spidex Vital

  • Превртете го и нежно протресете го шишето пред употребата
  • Распрскајте материјал по листовите или истурете во кутии за апликација
  • Можно е Spidex да се дистрибуира механички преку (Mini)Airbug/Airobug

Најдобри услови за функционирање на Spidex Vital

Релативната влажност треба да биде над 75% и температурата над 20°C/68°F барем неколку часа во денот. Phytoseiulus persimilis не влегува во диапауза.

Ракување

Биолошките полезни организми имаат многу краток животен век и затоа треба да се воведат кај културата што е поскоро можно по приемот. Ако не направите така може да има негативно влијание врз нивниот квалитет. Во случај да треба да го складирате Spidex, следете ги упатствата подолу. Koppert B.V. не е одговорен за никаква загуба на квалитет ако производот е складиран за подолго и/или под поинакви услови од препорачаните.

  • Складирање по прием: 1-2 дена
  • Температура на складирање: 8-10°C/47-50°F
  • На темно (шишето хоризонтално)

Дозирање

Информациите дадени подолу се само за упатување. Приспособен совет може да се обезбеди ако се достапни информациии за локалните фактори коишто треба да се земат предвид, како културата, климатските услови и нивото на наезда. За правилен пристап, консултирајте се со специјалист на Koppert или со познат дистрибутер на производи Koppert.

Spidex Vital превентива блага лековитост силна лековитост
Стапка 2-4/m² 6-10/m² 20-50/m²
Интервал (денови) 21 7 7
Фреквенција - 2-3x 2-3x
Забелешка - - воведувајте само во подрачја во кои има наезда
Play video

Остварете контакт со експерт

Koppert Biological Systems

Thanks for your request!

Something went wrong, please try again

Сакате да дознаете повеќе за нашата компанија и производите? Остварете контакт со еден од нашите експерти.
Ги произведуваме нашите производи и решенија за професионални одгледувачи во хортикултурата.

Оваа страница е заштитена од reCAPTCHA и Политиката за приватност и Условите на услугата на Google.
Оваа страница е заштитена од reCAPTCHA и Политиката за приватност и Условите на услугата на Google.

Претплатете се на нашиот билтен

Добијте ги најновите вести и информации за вашите култури директно во вашето поштенско сандаче

Оваа страница е заштитена од reCAPTCHA и Политиката за приватност и Условите на услугата на Google.
Лизгај до врв