Работење во Koppert

Секој што работи во нашата компанија се согласува: во Koppert вие сте признати како поединец. Нашата компанија прерасна во меѓународен бизнис во последните 50 години, но покрај својот меѓународен карактер, Koppert останува семејна компанија во која се важни соработката и почитувањето на луѓето и животната средина. Компанијата се развива брзо, затоа ние сме желни да донесеме луѓе кои ќе имаат улога во нејзиниот понатамошен развој. Има доволно простор за лични предлози од колегите. Во Koppert работиме заеднички.

Вработените во Koppert имаат многу можности за развој на својата кариера. Koppert е призната како компанија за обука во многу области. За развој на вашата кариера во рамките на компанијата, Koppert има подготвено внатрешна политика за кариера. Новите слободни работни места пожелно е да се пополнуваат од внатрешни извори. Koppert смета дека е важно персоналот да продолжи да се развива и ги охрабрува вработените да ги посетуваат внатрешните и надворешните обуки и курсеви. Нашиот персонал добро ги користи овие можности. Во Koppert работите на својата кариера.

Слободни работни места

Имаме слободни работни места во многу различни области и за различни нивоа на образование. Разгледајте ги нашите слободни работни места за да видите дали има нешто соодветно за вас.

Практиканства

Во Koppert постои можност да се развие млад талент. Koppert е призната компанија за обука за техничкиот, трговскиот, прехранбениот, еколошкиот, комерцијалниот, секретарскиот, логистичкиот и секторот за лабораториска техника.

Дали сте заинтересирани? Испратете ни биографија и мотивациско писмо.