Brassica oleracea

Зелка

За

Зелката или главестата зелка (се состои од различни култивари на Brassica oleracea) е двeгодишно растение со зелени, бели или пурпурни листови. Ова растение обично се одгледува како едногодишна зеленчукова култура за исхрана. Главиците зелка се со различни големини и нивната тежина вообичаено варира помеѓу 0,5 до 4 килограми (или 1-9 lbs).