Опрашување

Што е опрашување?

Опрашувањето е годишен предизвик за одгледувачите кога станува збор за производство на зеленчук, овошје и семиња. Добро опрашуваните култури резултираат со значително повисоки приноси и го подобруваат квалитетот и рокот на траење на овие производи.

Опрашувањето е пренос на поленот од прашниците на цветот до стигмата на цветот. Ако поленот се префрли од прашник во стигма на истиот цвет, тоа се нарекува самоопрашување. Вкрстено опрашување, е пренесување на поленот од прашката на еден цвет до стигмата на друг цвет на истото растение или на друго растение. Многу цвеќиња бараат инсекти како што се бумбарите или мувите за да го пренесат поленот.

Опрашување со бумбари

Бумбарите се незаменлив сојузник за одгледувачите ширум светот, нудејќи сигурно и ефикасно решение за опрашување кое ги зголемува приносите на културите и севкупниот квалитет. Нивното внимателно управувано распоредување гарантира оптимално опрашување кое е потребно за зголемено множество на плодови и зголемена униформност на културите, што на крајот носи профит за одгледувачите. Бумбарите вредно работат седум дена во неделата, од утро до мрак, дури и во неповолни временски услови и заштитени средини. Копривата Коперт се прифатливи за корисниците, безбедни и бараат минимално одржување. Со имплементирање на најдобри практики, одгледувачите можат да создадат средина што ги максимизира предностите на опрашувањето со бумбари, обезбедувајќи бујна жетва.

Опрашување со муви

Опрашувањето со муви, особено со помош на мувите Lucilia sericata, нуди мноштво придобивки за одгледувачите ширум светот. Овие муви се покажуваат како ефикасни опрашувачи, наоѓајќи ја својата улога во разновидна низа семенски култури. Луцилија мувите се многу разновидни, идеални за апликации во затворени шатори или изолирани растечки единици кога се работи со ограничено производство на полен. Она што ги издвојува е нивната беспрекорна компатибилност со бумбарите, создавајќи динамична синергија во напорите за опрашување.

Препорачано за тебе

За да се максимизираат придобивките од опрашувањето со бумбари или муви, од суштинско значење е да се имплементираат најдобрите практики кои создаваат поволна средина за овие непроценливи инсекти.

Нашите совети за најдобри практики ви даваат драгоцено знаење за поставување на кошници во различни услови, како да ги заштитите бумбарите на топлина, како да ги заштитите бумбарите од студ, како да го оптимизирате опрашувањето под вештачка светлина, како да ги проверите трагите од каснување, како да го третирате убодот од бумбари, како да се примени производ за опрашување со мушички и многу повеќе.

Ви треба помош?