Spical-Plus

Научен назив:
Neoseiulus californicus
Општоприфатено име:
Предаторско пајаче
Категорија на производ:
Natural enemy
Spical-Plus_Koppert_Biological_Systems.jpg
Play
Се користи за

Се користи за

Кога да користите Spical-Plus?

Користете Spical-Plus за биолошка контрола на:

 • двоточкесто пајаче (Tetranychus urticae)
 • овошен црвен пајак, исто познат како европски црвен пајак (Panonychus ulmi)
 • цитрусен црвен пајак (Panonynchus citri)
 • широка гриња (Polyphagotarsonemus latus)
 • јагодин пајак (Tarsonemus pallidus)

Воведете Spical-Plus кога се очекува појава на штетни пајачиња или кога се видливи првите знаци на присуство на штетници. Користете Spidex за третирања на жаришта.

Како функционира

Како функционира

Како функционира Spical-Plus?

Возрасни предаторски пајачиња, нимфи и ларви активно ги бараат и консумираат нивните жртви.

Спецификации на производи

Спецификации на производи

 • Кутија со 100 кесички
 • Кутија со 500 кесички

Секоја кесичка содржи 100 предаторски пајачиња и пајаци за чување (во сите фази) измешани со трици

Упатства за употреба

Упатства за употреба

Примена на Spical-Plus

 • Закачете ги кесичките во културата
 • Кесичките веќе имаат отвор за излегување
 • Држете ги кесичките со лепенка од картон на врвот, за да се избегне оштетување на предаторските пајачиња
 • Neoseiulus californicus толерира опсег на хемиски пестициди
 • Секогаш користете Spical-Plus заедно со Spidex
Play

Информациите дадени подолу се само за упатување. Приспособен совет може да се обезбеди ако се достапни информациии за локалните фактори коишто треба да се земат предвид, како културата, климатските услови и нивото на наезда. За правилен пристап, консултирајте се со специјалист на Koppert или со познат дистрибутер на производи Koppert.

Spical-Plus превентива блага лековитост силна лековитост
<p>Стапка - - -
м2/единица 2.5 2.5 1
Интервал (денови) 28-42 28 28
Фреквенција - - -
Забелешки - Користете го во комбинација со Spidex Kористете го во комбинација со Spidex </p>

За примена кај градинарски култури кликнете тука.

Најдобри услови за функционирање на Spical-Plus

Neoseiulus californicus толерира високи температури и мала влажност. Ги цели сите фази, но претпочита помлади фази. Предаторските пајачиња исто така преживуваат на други пајаци и полен и може да преживеат повеќе недели без храна.

Несакани дејства

Пестицидите може да имаат (ин)директни ефекти врз биолошките решенија. Откријте кои пестициди имаат несакани дејства врз овој производ.

Оди до база на податоци за несакани дејства
Ракување со производи

Ракување со производи

Ракување

Биолошките полезни организми имаат многу краток животен век и затоа треба да се воведат кај културата што е поскоро можно по приемот. Ако не направите така може да има негативно влијание врз нивниот квалитет. Во случај да треба да го складирате Spical-Plus, следете ги упатствата подолу. Koppert B.V. не е одговорен за никаква загуба на квалитет ако производот е складиран за подолго и/или под поинакви услови од препорачаните.

 • Складирање по прием: 1-2 дена
 • Температура на складирање: 17-20°C/63-68°F
 • На темно
 • Обезбедете вентилација за да спречите насобирање на CO2

Се применуваат општите услови на Koppert (Koppert B.V. и/или нејзините поврзани компании). Користете само производи што се дозволени во вашата земја/држава и за вашата култура. Секогаш бидете усогласени со локалните регистрации. Koppert не може да се смета за одговорна за неовластена употреба. Koppert не е одговорна за никаква загуба на квалитет доколку производот е складиран подолго време отколку што е препорачано и/или под несоодветни услови.

Ви треба помош?