Miglyphus

Научен назив:
Diglyphus isaea
Општоприфатено име:
Паразитска оса
Категорија на производ:
Natural enemy
Play
Play
Се користи за

Се користи за

Кога да користите Miglyphus?

Користете Miglyphus за биолошка контрола на лисните минери во сите фази на ларва, особено во втор и трет ларвен стадиум. Воведете го производот на првиот знак на присуство на штетници. Miglyphus се препорачува кога инфекцијата со лисниот минер се зголемува.

Како функционира

Како функционира

Како функционира Miglyphus?

Возрасни женски паразитски оси од Diglyphus isaea ги убиваат ларвите на лисниот минер во мината и ги положуваат своите јајца на нив. Јајцата се развиваат во паразитски оси внатре во мината (но надвор од лисниот минер) користејќи ги мртвите ларви како храна.

Play
Спецификации на производи

Спецификации на производи

Информациите дадени подолу се само за упатување. Приспособен совет може да се обезбеди ако се достапни информациии за локалните фактори коишто треба да се земат предвид, како културата, климатските услови и нивото на наезда. За правилен пристап, консултирајте се со специјалист на Koppert или со познат дистрибутер на производи Koppert.

Miglyphus превентива блага лековитост силна лековитост
<p>m²/пакување - 2.000 500
Интервал (денови) - 7 7
Фреквенција - мин. 3x мин. 3x
Забелешки - Ако &gt;1 ларва/10 растенија Ако &gt;1 ларва/3 растенија</p>
Упатства за употреба

Упатства за употреба

Примена на Miglyphus

Ослободете ги паразитски оси помеѓу листовите наутро или навечер.

Play

Најдобри услови за функционирање на Miglyphus

Diglyphus станува ефективен на температури од 15°C и повисоки.

Несакани дејства

Пестицидите може да имаат (ин)директни ефекти врз биолошките решенија. Откријте кои пестициди имаат несакани дејства врз овој производ.

Оди до база на податоци за несакани дејства
Ракување со производи

Ракување со производи

Ракување

Биолошките полезни организми имаат многу краток животен век и затоа треба да се воведат кај културата што е поскоро можно по приемот. Ако не направите така може да има негативно влијание врз нивниот квалитет. Во случај да треба да го складирате Miglyphus, следете ги упатствата подолу. Koppert B.V. не е одговорен за никаква загуба на квалитет ако производот е складиран за подолго и/или под поинакви услови од препорачаните.

  • Складирање по прием: 1-2 дена
  • Температура на складирање: 8-10°C/47-50°F
  • Исправени шишиња
  • На темно

Се применуваат општите услови на Koppert (Koppert B.V. и/или нејзините поврзани компании). Користете само производи што се дозволени во вашата земја/држава и за вашата култура. Секогаш бидете усогласени со локалните регистрации. Koppert не може да се смета за одговорна за неовластена употреба. Koppert не е одговорна за никаква загуба на квалитет доколку производот е складиран подолго време отколку што е препорачано и/или под несоодветни услови.

Ви треба помош?