Thripor-L

Научен назив:
Orius laevigatus
Општоприфатено име:
Граблив инсект
Категорија на производ:
Natural enemy
Play
Play
Се користи за

Се користи за

Кога да користите Thripor-L?

Користете Thripor-L за биолошка контрола на различни видови трипси (ларви и возрасни). Кога нема трипси, Orius исто така може да преживее на лисни вошки, градинарски пајак, јајца од пеперутки и полен.

Како функционира

Како функционира

Како функционира Thripor-L?

Возрасни и нимфи ги продупчуваат ларвите на трипсите и возрасните со нивните делови од устата за вшмукување и ја вшмукуваат содржината.

Play
Спецификации на производи

Спецификации на производи

Информациите дадени подолу се само за упатување. Приспособен совет може да се обезбеди ако се достапни информациии за локалните фактори коишто треба да се земат предвид, како културата, климатските услови и нивото на наезда. За правилен пристап, консултирајте се со специјалист на Koppert или со познат дистрибутер на производи Koppert.

Thripor-L превентива блага лековитост силна лековитост
<p>Стапка 0.5/m² 1/m² 10/m²
м2/пакување 4000 2000 200
Интервал (денови) 14 14 -
Фреквенција 2x 2x 1x
Забелешки еднократно во култури со полен - користете само во заразени области</p>
Упатства за употреба

Упатства за употреба

Примена на Thripor-L

  • Нежно протресете го шишето пред употребата
  • Распространете го материјалот на чисти парчиња стаклена волна, лисја и/или во кутии за примена (Dibox)
  • Нанесете во групи од 75-100 инсекти за да се воспостави популација и да се охрабри парење. На овој начин е можно да се следи репродукцијата
  • Уверете се дека материјалот останал ненарушен на местото за воведување неколку дена
  • Етикетата што се одлепува може да се користи да се означи локацијата на воведувањето на производот

Orius положува голем дел од своите јајца во (странични) изданоци. Избегнувајте непотребна загуба на овие јајца со нанесување Thripor директно по отстранувањето на страничните изданоци.

Play

Несакани дејства

Пестицидите може да имаат (ин)директни ефекти врз биолошките решенија. Откријте кои пестициди имаат несакани дејства врз овој производ.

Оди до база на податоци за несакани дејства
Ракување со производи

Ракување со производи

Ракување

Биолошките полезни организми имаат многу краток животен век и затоа треба да се воведат кај културата што е поскоро можно по приемот. Ако не направите така може да има негативно влијание врз нивниот квалитет. Koppert B.V. не е одговорен за никаква загуба на квалитет ако производот е складиран подолго од препорачаното и/или под несоодветни услови.

  • Складирање по прием: 1-2 дена
  • Температура на складирање: 8-10°C/47-50°F
  • На темно (шишињата хоризонтално)

Се применуваат општите услови на Koppert (Koppert B.V. и/или нејзините поврзани компании). Користете само производи што се дозволени во вашата земја/држава и за вашата култура. Секогаш бидете усогласени со локалните регистрации. Koppert не може да се смета за одговорна за неовластена употреба. Koppert не е одговорна за никаква загуба на квалитет доколку производот е складиран подолго време отколку што е препорачано и/или под несоодветни услови.

Ви треба помош?