Hemiptera

Растителни бубачки

Што се бубачки?

Хетероптераните бубачки формираат група од редот Hemiptera, многу разновидна група на инсекти, која содржи и штетни и корисни видови. Хетероптераните бубачки се инсекти кои имаат срамнети со земја тела и ги свиткуваат крилјата рамно над телото кога мируваат. Крилата се преклопуваат едно со друго, изложувајќи го скутелумот, истакнат триаголен регион на градниот кош помеѓу основите на крилата. Ова ги разликува од бумбарите, кои имаат тврди, кожести предни крила кои се спојуваат, но не се преклопуваат, во грбната средна линија. Некои бубачки произведуваат лут мирис. Хетероптераните бубачки се хемиметаболни инсекти. Нивниот животен циклус се состои од јајце, обично пет нимфални стадиуми и возрасен инсект. Како штетници во земјоделските култури се среќаваат неколку видови особено од фамилиите Miridae и Pentatomidae.

Ви треба помош?