Апликација за IPM

Апликација за IPM

Оптимизирано прибирање информации со Koppert iPM
Управувањето со штетници и болести секогаш претставувало голем предизвик во земјоделството. Здрава култура е од суштинско значење, но исто така постои растечка побарувачка за одржливо производство на храна и зголемени ограничувања за пестициди. Прибирањето информации е значаен дел од управувањето со штетници што може да му помогне на одгледувачот да донесува навремени одлуки и да применува прецизни третмани.

Koppert Biological Systems, Inc. ја разви Koppert iPM, уникатна софтверска апликација за прибирање информации, да им помага на одгледувачите со нивната длабински интегрирана програма за управување со штетници. Koppert iPM се состои од две компоненти, и тоа Апликација за прибирање податоци и Информациска табла на интернет. Апликацијата за прибирање податоци работи со GPS на отворено и има интуитивен кориснички интерфејс. Информациската табла му дава на одгледувачот приказ на проблемите со штетниците во речиси реално време штом ќе се преземат од нивата. Софтверот за прибирање информации Koppert iPM помага да се намалат трошоците за пестициди поради многу точниот приказ на ефикасноста на пестицидите и оптимизираното временско ускладување на примената на корисните живи организми. Овие фактори ја зголемуваат ефикасноста на корисните организми, со тоа намалувајќи ја потребата за пестициди и зголемувајќи го здравјето и приносот на културата.

За повеќе информации и демо посетете www.koppertipm.com.

Апликација iPM Scout

Компатибилна со iOS и Android.
Уживајте во прибирање информации со приспособен образец.
Внесете повеќе штетници/болести одеднаш.
Следење на повеќе повторувања и повеќе ниви.
Додавајте белешки и прегледувајте историја на примерок.

Информациска табла на iPM

  • Достапно од секој уред со пристап на интернет
  • Интуитивен интерфејс, исто за екран на допир
  • Управува со штетници за повеќе локации
  • Додади третмани и проверувај ефикасност
  • Лесна комуникација преку еден портал