Познавање и препознавање

Познавање и препознавање

Добијте го водичот за одгледувачи за биолошка заштита на култури

Познавањето и препознавање го прави токму она на што укажува. Тоа ве исполнува со знаење за животниот циклус на штетникот и неговите бројни фази, и ви ја дава способноста да го препознаете штетникот или болеста со која се соочувате со помош на детални илустрации и фотографии од блиску. Стекнатото знаење ќе ве подготви да ги најдете најдобрите одржливи решенија.

Прв пат објавено пред 25 години и ревидирано во 2003 година, најновото издание се состои од 443 страници, 700 фотографии и десетици илустрации на најдоминантните штетници, болести и нивните природни непријатели.

Оваа книга му ги обезбедува на читателот потребните информации да ја разбере интеракцијата помеѓу штетниците, болестите и нивните природни непријатели. Таа објаснува како тие се шират во културата, штетата што можат да ја предизвикаат и конкретните карактеристики на однесување.

Koppert - Компанија на знаење

Користењето биолошка контрола не е едноставен процес, тоа стана комплексен систем во кој многу аспекти треба да се земат во предвид. Потребата за знаење е препознаена од Koppert повеќе од 50 години.

Неодамнешните научни откритија кои се однесуваат на полезни микроорганизми доведоа до нови практични решенија за одгледувачите. Ова ажурирано издание на Познавање и препознавање исто така вклучува нови биопестициди и биостимулатори што ја зголемуваат издржливоста на растението на стрес и помагаат растението подобро да расте и да остане поздраво.

Koppert верува дека споделувањето на ова знаење може да има важна улога за постигнување 100% одржливи хортикултура и земјоделство со работење во партнерство со природата.