Фондација Koppert

Фондација Koppert

Koppert ја основаше Фондацијата Koppert на нејзината 50-та годишнина во 2017 година. Оваа Фондација има за цел да придонесе со одржливи решенија во хортикултурата и земјоделството и подобрување на здравјето и достапноста на храната и прехраната на оние на кои им е потребна најмногу.

Опсег

Фондацијата Koppert се фокусира на три подрачја:

  • поддршка на проекти за фармери ситносопственици
  • обезбедување едукација за нашето прекрасно партнерство со природата во интегрираното управување со култури
  • поддршка на локалните вработени на Koppert во нивните лични проекти за општествена одговорност

Аплицирање

Повеќе информации на англиски и холандски јазик можете да најдете на www.koppertfoundation.org. Дали ви е потребна помош за објаснување и/или аплицирање? Стапете во контакт со вашиот локален претставник на Koppert.

Ви треба помош?