Horiver

Тип:
Sticky trap with wet glue
Тип:
Жолти лепливи стапици
Категорија на производ:
Monitoring
Play
Се користи за

Се користи за

Кога да користите Horiver?

Користете Horiver да ги следите и фаќате возрасните лисни вошки, лисни минери, белокрилки, трипси и сциаридни муви

Како функционира

Како функционира

Како функционира Horiver?

Лепливите стапици се од суштинско значење за откривањето и делумната елиминација на многу видови на летечки штетници во пластениците. Лепливите стапици овозможуваат да се откријат штетници во рана фаза, а потоа да се користат биолошки мерки за борба со нив. Ова спречува непотребни примени на хемикалии.

Покрај тоа, пребројувањето на фатените инсекти на лепливите стапици на редовна основа укажува кога штетниците се присутни во пластеникот, колку брзо нивната популација се зголемува и кога нивната популација веројатно ќе го достигне врвот. На овој начин одгледувачите се многу подобро подготвени за потенцијални закани.

Спецификации на производи

Спецификации на производи

Horiver се продава во следните големини:
25 x 10 cm (малa, содржи 8 двострани + 2 еднострани лепливи стапици)
25 x 20 cm (среднa, 20 двострани + 2 еднострани лепливи стапици)
25 x 40 cm (големa, 10 двострани + 2 еднострани лепливи стапици)
 

Упатства за употреба

Упатства за употреба

Примена на Horiver

Упатства за употреба:

  • кога станува збор за високи култури како што се краставицата, доматот и пиперката, поставете ги стапиците веднаш над врвот на растението и подигнувајте ги како што растението расте.
  • кога се работи за култури со слаба разгранетост, поддржувајте ги стапиците со стапови или држачи на жица и поставувајте ги максимално 30 см над културата.
  • Стапиците мора да се ставаат во области каде ризикот од наезди на штетници е висок, на пример, на врати, агли на таван и странични отвори за вентилација.
Play

Дозирање

Кога се работи за цели на следење, препорачаната стапка е пет стапици на 1000 m². Доколку стапиците мора да придонесуваат за биолошката контрола на штетниците во таканаречени жаришта (т.е. масовно фаќање), користете најмалку една стапица на 20 m² или најмногу една стапица на 2 m². И мали и поголеми стапици може да се користат за оваа цел.

Ракување

Koppert B.V. не е одговорен за никаква загуба на квалитет ако производот е складиран подолго од препорачаното и/или под несоодветни услови.

Се применуваат општите услови на Koppert (Koppert B.V. и/или нејзините поврзани компании). Користете само производи што се дозволени во вашата земја/држава и за вашата култура. Секогаш бидете усогласени со локалните регистрации. Koppert не може да се смета за одговорна за неовластена употреба. Koppert не е одговорна за никаква загуба на квалитет доколку производот е складиран подолго време отколку што е препорачано и/или под несоодветни услови.

Ви треба помош?